Programma Voorkomen van verplichte zorg 2024

Donderdag 13 Juni 2024 vanuit de Prodent Fabriek in Amersfoort

Programma 13 Juni 2024

08.30
09.15
09.30
10.15
11.00
11.15
12.00
12.45
13.45
14.30
15.15
15.30
16.15
17.00
Peli (Mainstage)
Inloop met koffie en thee
Opening door Daisz, Laura van Goor en Wencke de Wildt
Anna Louise Custers & Niels Mulder, voorkomen van verplichte zorg, de stand van zaken
Mark de Jong, Leren van cijfers, leren van elkaar
Kleine ochtendpauze
Sophie de Valk & Petra Schaftenaar, Afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen in de jeugdzorg
Koos Neuvel, Sandra Vos & John Jongejan, De vloek van de dwang
Grote Lunchpauze
Alex de Ridder & Yolande Voskes, Uitreiking Bewogen Deuren Award en Johannes van Duurenprijs
Nicole Zeelen & Jedidja de Rijke, Het maatschappelijk plan
Kleine middagpauze
Marius Buiting, Geleerde lessen uit de versnellingskamer
Elnathan Prinsen, Lagerhuis debat: verzet of vrijwillig
Afsluiting door Laura van Goor en Wencke de Wildt
Laboratorium
Inloop met koffie en thee
Opening door Daisz, Laura van Goor en Wencke de Wildt
Remco de Winter, Radartechnologie als domotica binnen een klinische opnameafdeling
Kleine ochtendpauze
Marja van der Zanden & Peter Pierik, Stop separeren! Hoe kunnen we dat samen realiseren?
Jos Wienen, Saskia de Graaff, Jan Jaap Mol en Jaap Kappert, Burgemeester en crisisdienst reflecteren samen op een aanvraag voor een crisismaatregel
Grote Lunchpauze
Sandra Vos en Houkje Tamsma, Goede tijden, slechte tijden: de rol van de GD bij het reduceren van verplichte zorg
Kleine middagpauze
Robert Eijpe & Marlies van der Pas, Klinische signaleringsplannen en de doorontwikkeling naar een praktische gereedschapskist voor patiënten in crisis en een LVB
Afsluiting door Laura van Goor en Wencke de Wildt
Danswerkplaats
Inloop met koffie en thee
Opening door Daisz, Laura van Goor en Wencke de Wildt
Alida Slotman & Jeroen Spoelman, Evaluatie verplichte zorg binnen een F-ACT team
Kleine ochtendpauze
Trix Ganzeboom & Shuna Vanner, Samen loont! Crisisdienst, GGZ teams en klinieken werken samen
Tom van der Boom & Lilian Hoonhout, Basis informatie als hulpmiddel bij het voorkomen van verplichte zorg
Grote Lunchpauze
Lianne van der Mooren, Sjoerd van Loon & Ruben Vermeulen, Samenwerken met de wijkagent bij ambulante verplichte zorg
Kleine middagpauze
Mirjam van Dootingh & Annemarie Schaap, Lissa van der Swaan, Een gespreksleidraad voor het bespreken van verplichte zorg met naasten
Afsluiting door Laura van Goor en Wencke de Wildt
Hoog Vuur
Inloop met koffie en thee
Opening door Daisz, Laura van Goor en Wencke de Wildt
De versnellingskamer: het wederkerigheidsprincipe, dat kan beter! deel I
Kleine ochtendpauze
De versnellingskamer: het wederkerigheidsprincipe, dat kan beter! deel II
De versnellingskamer: het wederkerigheidsprincipe, dat kan beter! deel III
Grote Lunchpauze
Yolande Voskes, Vrijheidsbeperkingen en High Intensive Care onderzoek in Nederland
Kleine middagpauze
Geeske Steenbergen & Bente van der Lucht, Aansluiten in plaats van insluiten
Afsluiting door Laura van Goor en Wencke de Wildt
Buitenprogramma
Inloop met koffie en thee
Opening door Daisz, Laura van Goor en Wencke de Wildt
Kleine ochtendpauze
Jules Tielens, Wandeltocht langs de Eem, met debat: omgaan met chronische suïcidaliteit
Grote Lunchpauze
Kleine middagpauze
Afsluiting door Laura van Goor en Wencke de Wildt

Tijdens het congres kun je deelnemen aan expedities van het buitenprogramma

Programma 13 Juni 2024 met korte inhoud van de presentaties

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel
}

09.15 - 09.30 UUR

Opening door Daisz, Laura van Goor en Wencke de Wildtt

xxx

}

09.30 - 10.15 UUR

Peli (Main Stage)

Anna Louise Custers (Hogeschool van Amsterdam) & Niels Mulder (Parnassiagroep/Erasmus MC)

Lector armoedeinterventies   |   Hoogleraar

Voorkomen van verplichte zorg, de stand van zaken
Tijdens deze lezing gaan we kort terug in de tijd. Hoe is de wet verplichte GGZ ontstaan? Waar staan we nu? En wat zijn de landelijke tendensen, ten aanzien van het voorkomen van drang en dwang? Dwang neemt eerder toe dan af. De grote vraag is hoe dat kan in een welvarend land als Nederland en vooral: wat kan er worden gedaan om dit probleem te verkleinen?

www.hva.nl
www.parnassia.nl

}

10.15 - 11.00 UUR

Peli (Main Stage)

Mark de Jong (Yulius GGZ, AKWA GGZ)

Psychiater

Leren van cijfers, leren van elkaar
Het AKWA GGZ is een lerend netwerk. Inzicht in data van verplichte zorg is erop gericht om vóór en dóór GGZ-instellingen data te verzamelen om weer inzicht te krijgen in de verplichte zorgcijfers in Nederland, zowel klinisch als ambulant. In de presentatie wordt uiteengezet hoe het lerend netwerk er uitziet en functioneert en worden de meest actuele verplichte zorgcijfers in ons land gepresenteerd. De presentatie wordt afgerond met een overzicht van de verkregen inzichten op basis van de cijfers, de actuele uitdagingen bij het verzamelen van verplichte zorgcijfers en de toekomstige ontwikkelingen in het lerend netwerk.

www.yulius.nl
www.akwaggz.nl

}

10.15 - 11.00 UUR

laboratorium

Remco de Winter (GGZ Rivierduinen/UM/VU) 

Docent Universiteit van Maastricht/VU   

Radartechnologie als domotica binnen een klinische opnameafdeling

Tijdens de presentatie staan we stil bij de ontwikkelingen van de proeftuin netwerkzorg en van een mentaal gezondheidscentrum in de regio Rotterdam. We staan stil bij de overeenkomsten, de verschillen en hoe we de ontwikkelingen in de toekomst zien. We delen wat we hebben geleerd tot nu toe.

www.suicidaliteit.nl

}

10.15 - 11.00 UUR

danswerkplaats

Alida Slotman & Jeroen Spoelman (beiden Tactus verslavingszorg)

Verpleegkundig specialist   |   Maatschappelijk werker

Evaluatie verplichte zorg binnen een F-ACT team

Van BOPZ naar Wvggz. En als bonus een stijging van verplichte zorg? Dit ambulante team ging ermee aan de slag. Hulpmiddelen zoals moreel beraad en structureel evalueren hielpen het team vooruit. Tijdens de workshop laten we zien hoe we dit gerealiseerd hebben.

www.tactus.nl

}

10.15 - 11.00 UUR

hoog vuur

De versnellingskamer: het wederkerigheidsprincipe, dat kan beter!

Vormgever van de versnellingskamer: Spilter

Deel 1

Het bevorderen van maatschappelijk herstel direct na ontslag kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkómen van een nieuwe opname.
Gemeenten en GGZ zouden beter met elkaar moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.

We kunnen wachten op nieuwe regels, op nieuw beleid. Maar wat kunnen we binnen de huidige kaders zelf al anders doen?
De praktijk neemt de lead!!
De versnellingskamer gaat samen met jullie op zoek naar de creatieve oplossingen waardoor het in de praktijk meteen beter wordt.
Sluit je aan bij 1 van de 3 sessies en lever een bijdrage aan de oplossing van dit vraagstuk!

Let op! “per sessie zijn er beperkt plaatsen beschikbaar, op de dag zelf kan je je voor 1 van de sessies aanmelden”.

}

11.00 - 11.15 uur

Kleine ochtendpauze

}

11.15 - 12.00 UUR

peli (main stage)

Sophie de Valk (iHUB) & Petra Schaftenaar (Metis Zorg)

PhD, programmamanager   |   PhD, trainer & onderzoeker

De afbouw van Jeugdzorgplus en vrijheidsbeperkende maatregelen in de jeugdzorg, wat kunnen we daarvan leren?

Alle instellingen voor gesloten jeugdhulp werken in 2025 kleinschalig en bewegen naar nul gesloten plaatsingen in 2030. Dat is het doel. Maar wat kunnen we doen om deze kinderen met meervoudige en complexe problemen zo goed mogelijk te helpen? In deze workshop leer je over repressie, over de dilemma’s in de afbouw van de Jeugdzorgplus. En ook over wat wél werkt. Bijvoorbeeld intensieve samenwerking met het netwerk (Netwerkzorg), intensieve ambulante hulp en relationele veiligheid.

www.ihub.nu
www.metiszorg.nl

}

11.15 - 12.00 UUR

laboratorium

Marja van der Zanden (MIND, Werkgroep Dwang en Drang) & Peter Pierik (Mediant Geestelijke Gezondheidszorg)

Vrijwilligster   |   Senior Ervaringswerker Opnameafdeling

Stop separeren! Hoe kunnen we dat samen realiseren?

Ondanks alle inspanningen lukt het de GGz in Nederland helaas nog niet om een einde te maken aan het separeren.
MIND start daarom dit jaar een campagne: Stop Separeren.
In deze workshop gaan we met de deelnemers de diepte in, op zoek naar antwoorden op prangende vragen: Hoe komt het dat het nog niet lukt? Wat is nodig om ermee te stoppen? Zou een wettelijk verbod helpen? Moet er meer sturing van bovenaf komen op hervorming van de ggz? Of betere verspreiding van goede voorbeelden?
Help ons mee om de separeercel in het museum bij te zetten!

www.wijzijnmind.nl

}

11.15 - 12.00 UUR

Danswerkplaats

Trix Ganzeboom & Shuna Vanner (beiden GGZ Noord Holland Noord)

Verpleegkundige, Programmaleider Terugdringen dwang en drang | Verpleegkundig Specialist GGZ

Samen loont! Crisisdienst, GGZ teams en klinieken werken samen

Vroeg signalering en tijdig opschaling van zorg lijken een van de sleutels te zijn in het verminderen van insluitingen. En is opgenomen als speerpunt in het programma: Terugdringen dwang en drang van GGZ Noord Holland Noord’. In deze workshop kijken we naar de aanleiding van dit speerpunt, de stappen die worden gezet om het te realiseren en de struikelblokken die er zijn.

www.ggz-nhn.nl

}

11.15 - 12.00 UUR

hoog vuur

De versnellingskamer: het wederkerigheidsprincipe, dat kan beter!

Vormgever van de versnellingskamer: Spilter

Deel 2

Het bevorderen van maatschappelijk herstel direct na ontslag kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkómen van een nieuwe opname.
Gemeenten en GGZ zouden beter met elkaar moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.

We kunnen wachten op nieuwe regels, op nieuw beleid. Maar wat kunnen we binnen de huidige kaders zelf al anders doen?
De praktijk neemt de lead!!
De versnellingskamer gaat samen met jullie op zoek naar de creatieve oplossingen waardoor het in de praktijk meteen beter wordt.
Sluit je aan bij 1 van de 3 sessies en lever een bijdrage aan de oplossing van dit vraagstuk!

Let op! “per sessie zijn er beperkt plaatsen beschikbaar, op de dag zelf kan je je voor 1 van de sessies aanmelden”.

}

11.15 - 12.00 UUR

buitenprogramma

Jules Tielens (Parnassia)

Drs.

Wandeltocht met thema Chronische suïcidaliteit

Omgaan met chronische suïcidaliteit. Voorbij de schijnveiligheid. Een overzicht over wat er bekend is en wat we soms anders moeten doen.
Tijdens een korte wandeling, gaat voormalig straatpsychiater Jules Tielens dit thema bespreken met de deelnemers.

}

12.00 - 12.45 UUR

Peli (Mainstage)

Koos Neuvel (Koos Neuvel Journalistiek), Sandra Vos (GGZ WNB) & John Jongejan (FACT Breda centrum Zuid)

Schrijver/journalist | Geneesheer Directeur | Ervaringsdeskundige

De vloek van de dwang

Koos Neuvel, journalist en auteur van verschillende boeken, waaronder het recente ‘De Dwangbuis: een geschiedenis van beknelling en bevrijding in de psychiatrie’ gaat samen met ervaringsdeskundige John Jongejan, geneesheer-directeur Sandra Vos en de aanwezigen in de zaal in gesprek. Er zal duidelijk worden gemaakt hoe diep drang en dwang verankerd zijn in de ggz. Die zijn gefundeerd op een geprotocolleerde en ‘evidence-based’ manier van denken, waarbij de behandelaar meent te weten waar de cliënt baat bij heeft. Deze dwang is zelden effectief, en strijdig met iedere humaniteit. Om die trend te keren zullen we moeten nadenken hoe de behandeling op een andere leest te schoeien.

ggzwnb.nl
ggzbreburg.nl

}

12.00- 12.45 UUR

Laboratorium

Jos Wienen (gemeente Haarlem), Saskia de Graaff (GGz inGeest), Jan Jaap Mol en Jaap Kappert (V&VN)

Burgemeester  |  Verpleegkundig specialist  |  Psychiater   |  Bestuurslid van V&VN en gespreksleider

Burgemeester en crisisdienst reflecteren samen op een aanvraag voor een crisismaatregel

Hoe gaat een melding van de crisisdienst naar de burgemeester in de praktijk? Hoe kijkt de crisisdienst naar het perspectief van de burgemeester en hoe is dit andersom? Aan de hand van casuïstiek wordt gezamenlijk gereflecteerd op de diverse perspectieven van de beoordeling van een crisismaatregel.

}

12.00- 12.45 UUR

Danswerkplaats

Tom van der Boom (Emergis) & Lilian Hoonhout (Akwa GGZ)

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige F-ACT   |  Adviseur datagedreven leren

Basis informatie als hulpmiddel bij het voorkomen van verplichte zorg

Op basis van welke informatie krijgt een team zicht op de inzet van verplichte zorg? En kan ditzelfde team zien wat veranderingen en verbeterpunten binnen het team met deze informatie doet? Op deze en andere vragen aan we tijdens de workshop een antwoord geven.

www.emergis.nl

www.akwaggz.nl

}

12.00- 12.45 UUR

hoog vuur

De versnellingskamer: het wederkerigheidsprincipe, dat kan beter!

Vormgever van de versnellingskamer: Spilter

Deel 3

Het bevorderen van maatschappelijk herstel direct na ontslag kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkómen van een nieuwe opname.
Gemeenten en GGZ zouden beter met elkaar moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.

We kunnen wachten op nieuwe regels, op nieuw beleid. Maar wat kunnen we binnen de huidige kaders zelf al anders doen?
De praktijk neemt de lead!!
De versnellingskamer gaat samen met jullie op zoek naar de creatieve oplossingen waardoor het in de praktijk meteen beter wordt.
Sluit je aan bij 1 van de 3 sessies en lever een bijdrage aan de oplossing van dit vraagstuk!

Let op! “per sessie zijn er beperkt plaatsen beschikbaar, op de dag zelf kan je je voor 1 van de sessies aanmelden”.

}

12.45 - 13.45 UUR

Grote lunchpauze

}

13.45 - 14.30 uur

Peli (Mainstage)

Alex de Ridder & Yolande Voskes (beiden GGZ Breburg)

Psychiater, lid Raad van Bestuur  |   Universitair docent en senior onderzoeker

Uitreiking Bewogen Deuren Award en Johannes van Duurenprijs

De bewogen deuren award wordt eenmaal per jaar uitgereikt aan een team of instelling dat een bijzondere stap heeft gezet in het terugdringen van verplichte zorg en in het bijzonder het verminderen van separatie.
Het is een initiatief van GGZ Breburg en werd voor het eerst uitgereikt in 2023 aan GGNet. De award is gebaseerd op het kunstwerk ‘Bewogen Deuren’ dat is gebouwd met overbodig geworden separeerdeuren.

De Johannes van Duurenprijs wordt jaarlijks toegekend aan een verpleegkundige die zich op vernieuwende wijze heeft ingezet voor het voorkomen en verminderen van verplichte zorg in de GGZ. Doel van de prijs is om GGZ-verpleegkundigen te stimuleren een concrete bijdrage te leveren aan het voorkomen én verminderen van verplichte zorg. De prijs is vernoemd naar Johannes van Duuren, geboren in Nijmegen op 25 juli 1804. Als ‘opziener’ van het ‘dolhuis’ in Nijmegen introduceerde hij een nieuwe, menslievende benadering van de zorg voor psychiatrische patiënten. Hiervoor ontving hij in 1842 een Koninklijke onderscheiding.

www.amsterdamumc.nl
www.ggzbreburg.nl

}

14.30 - 15.15 uur

peli (Mainstage)

Nicole Zeelen (Emergis) & Jedidja de Rijke (Vinea)

Psychiater en Geneesheer directeur   |   Directeur, eigenaar en projectmanager

Het maatschappelijk plan

Tijdens deze lezing vertellen we over het driejarig project gesubsidieerd door het transformatiefonds van de Zeeuwse Gemeenten. Bij alle Zeeuwse cliënten, waarvoor een zorgmachtiging wordt voorbereid in het kader van de wvggz, wordt naast een zorgplan ook een maatschappelijk plan gemaakt.
Het maatschappelijke plan maakt een verbinding tussen de GGZ, het sociaal domein en de gemeenten

www.emergis.nl
www.vineacoaching.nl

 

}

14.30 - 15.15 uur

Laboratorium

Sandra Vos (GGZ WNB) en Houkje Tamsma (GGZ Friesland)

Beiden Geneesheer Directeur

Goede tijden, slechte tijden: de rol van de geneesheerdirecteur bij het reduceren van verplichte zorg

Twee GD-en met dezelfde baan in totaal verschillende organisaties en context. We delen succes en falen, en doen een poging om een link te leggen naar de vaardigheden en positie van de GD’s in het land die we met een enquête in kaart gebracht hebben. Wat zijn de voorwaarden voor een GD om succesvol te opereren?
Deze workshop is een ‘Work-in-progress’. We hebben de deelnemers in de zaal nodig om mee te denken.

www.ggzwnb.nl
www.ggzfriesland.nl

 

}

14.30 - 15.15 uur

Danswerkplaats

Lianne van der Mooren (Pro-Persona fact team 1), Sjoerd van Loon (Pro-Persona Fact team 1) & Ruben Vermeulen (Politie Nijmegen)

Psychiater   |   Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige   |   Wijkagent Nijmegen Oost

Samenwerken met de wijkagent bij ambulante verplichte zorg

Samenwerken met de wijkagent op basis van wederzijds vertrouwen in elkaars expertise. Werkend naar het resultaat van veilige zorg voor cliënt, professional en de wijk. Daar gaan we het over hebben, tijdens deze workshop.

www.propersona.nl
www.politie.nl

}

14.30 - 15.15 uur

Hoog Vuur

Yolande Voskes (Amsterdam UMC, GGZ Breburg) & Isa de Jong (HIC, Amsterdam UMC)

Universitair docent en senior onderzoeker  |  promovenda

Vrijheidsbeperkingen en High Intensive Care onderzoek in Nederland

De High & Intensive Care(s) in Nederland zijn nog volop in ontwikkeling. Nu de HIC-monitor is gevalideerd is het van belang te volgen wat de effecten en opbrengsten zijn van HIC. De vraag is nu hoe de scores zich in de nabije toekomst verder gaan ontwikkelen. Neemt het aantal vrijheidsbeperkende interventies op de HIC’s verder af? Is hier een verband zichtbaar met de scores op de HIC-monitor? En hoe wordt de kwaliteit van zorg eigenlijk ervaren? Hebben cliënten, familie en professionals daadwerkelijk het idee dat dit verbetert met de implementatie van HIC? Deze vragen staan centraal in het vervolgonderzoek. Tijdens deze workshop wordt dit vervolgonderzoek beschreven binnen 24 deelnemende instellingen.

www.ggzbreburg.nl

}

15.15 - 15.30 uur

Kleine middagpauze

}

15.30 - 16.15 uur

Studio Prodent (Mainstage)

Marius Buiting (NVTZ)

Arts (n.p.), Jurist, Directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn

 

Geleerde lessen uit de versnellingskamer

Het bevorderen van maatschappelijk herstel direct na ontslag kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkómen van een nieuwe opname.
Gemeenten en GGZ zouden beter met elkaar moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.
We kunnen wachten op nieuwe regels, op nieuw beleid. Maar wat kunnen we binnen de huidige kaders zelf al anders doen?
Marius Buiting koppelt de overdraagbare principes uit de versnellingssessies terug aan alle geïnteresseerde congresbezoekers en plaatst deze bevindingen in de context van maatschappelijke ontwikkelingen en samenwerking in de regio.

www.nvtz.nl

}

15.30 - 16.15 uur

Laboratorium

Robert Eijpe, Marlies van der Pas (beiden Altrecht GGZ, HIC) & Suzanne Verschueren (Hogeschool Utrecht)

Regieverpleegkundige HIC   |   Regieverpleegkundige HIC   |   Hogeschool docent en studieleider post HBO High Intensive Care psychiatrie

Klinische signaleringsplannen en de doorontwikkeling naar een praktische toolbox voor patiënten in crisis en een LVB

Tijdens deze workshop geven we aandacht aan de doorontwikkeling van de KSP7s methodiek en de klinische signaleringsplannen naar een praktische, fysieke gereedschapskist. Deze toolbox moet het makkelijker maken om ook met patiënten in ernstige crisis en een LVB, een gepersonaliseerd klinisch signaleringsplan op te stellen en hiermee te werken in de klinische praktijk. Het door ZonMw gesubsidieerde project loopt tot oktober 2024 waarna de toolbox gratis beschikbaar gesteld wordt.

www.altrecht.nl
www.hu.nl

}

15.30 - 16.15 uur

Danswerkplaats

Mirjam van Dootingh (GGZ inGeest) & Annemarie Schaap (Fact NW Mentrum), Lissa van der Swaan (Fact NW Mentrum)

Familie-ervaringsdeskundige en adviseur familiebeleid In Geest  |   Psychiater   |   Ambulant Verpleegkundige

Een gespreksleidraad voor het bespreken van verplichte zorg met naasten

Professionals zijn slechts enkele uren per week betrokken bij cliënten. Naasten zijn vaak 7×24-uur met cliënten in touw. En beschikken over veel kennis en ervaring. Het onderwerp verplichte zorg kan alle kanten op. Hoe kan een gespreksleidraad hierbij helpen?

www.mentrum.nl

www.GGZinGeest.nl

}

15.30 - 16.15 uur

hoog vuur

Geeske Steenbergen (GGZ Centraal cluster Herstel V&VV) & Bente van der Lucht (GGZ centraal de Duynenhof)

Verpleegkundig specialist GGZ, manager behandelzaken | Ervaringsdeskundige

Aansluiten in plaats van insluiten

Wij zijn van mening dat dwang en drang in de zorg niet nodig is, en eerder schadelijk is. Door aan te sluiten bij de cliënt bereik je veel meer. Daarnaast helpt het om onvoorwaardelijk, betrokken en nieuwsgierig naast de cliënt te staan en te begrijpen in plaats van te beheersen. Wij gaan dit uitleggen en ondersteunen door een ervaringsverhaal. En bespreken samen met de deelnemers wat dwang en drang in de zorg met je doet.

ggzcentraal.nl

}

16.15 - 17.00 uur

peli (Mainstage)

Elnathan Prinsen (Parnassia Groep)

Psychiater en bestuurder

Lagerhuis debat: verzet of vrijwillig?

Hoe werkt een Lagerhuisdebat?
Het Lagerhuisdebat voer je op basis van een stelling waar je voor of tegen bent. Er is geen middenweg en je persoonlijke mening speelt geen rol. Zo verplaats je je in een ander en kom je met goede argumenten waarmee je écht een positie inneemt. Dit is de bewezen manier om jezelf en anderen aan het denken te zetten.
We sluiten het congres af met een klassiek Lagerhuis debat onder leiding van Elnathan Prinsen

www.parnassia.nl

}

17.00 uur

Afsluiting door Laura van Goor en Wencke de Wildt

Share This