Programma Tech & Innovaties in de GGZ

Donderdag 21 November 2024 vanuit
de Apparaten Fabriek, Strijp-S in Eindhoven

Programma 21 November 2024

Zalen
09:10
09:30
10:10
10.50
11:10
11:50
12.30
13:30
14:10
14.50
15:10
15:50
16:30
Saal
Opening door Barbara Montagne
Floortje Scheepers, Innovatie in de GGZ, waar staan we?
Philippe Delespaul, Geen eHealth maar mHealth – Paradigmaverschuiving naar ecologische psychiatrie
Kleine pauze
Wim Veling, Virtual Reality in de ggz
Egge van der Poel, Data, complexiteit en leren in de GGZ
Grote lunchpauze
Kirsten Smeets, Gebruik van wearables in de weerbarstige praktijk
Matthijs Noordzij, Compassievolle technologie voor duurzame geestelijke gezondheidszorg
Kleine pauze
Tech & Inno-Award 2024 voor studenten diverse RINO's
Afsluiting van de dag door Barbara Montagne
Verder
Opening door Barbara Montagne
David van der Berg, Grootse ambities, bescheiden doelen!
Kleine pauze
Gerdine van Ramshorst & Annemarie Kuiper, Digialisering, worden we er beter van?
Bastiaan Bervoets, Ethiek = transdisciplinair innoveren met de doelgroep
Grote lunchpauze
Menno Mostert, Het digitale dossier en rechten van de patiënt
Yvette Roke, Struikelen en weer door: innoveren kan je leren
Kleine pauze
Indya Duivenbode, Een droom waarmaken binnen de GGZ, hoe dan?
Miriam Boer, hoe technologie en innovatie samenkomen in een inwerkprogramma
Afsluiting van de dag door Barbara Montagne
Lava
Opening door Barbara Montagne
Martin van der Weg & Hannah van der Weg, Miles smartwatch voor herstelondersteuning
Kleine pauze
Elbert Geuze, Praktische implicaties van het toepassen van techniek in de GGZ
Gijs Coppens, Integratie van AI in de GGZ: Veilig en verantwoord inspelen op de groeiende zorgvraag
Grote lunchpauze
Barbara Montagne, Tech & Innovatie, het nieuwe netwerk
Nisha Birbal, Therapieland en datadriven healthcare
Kleine pauze
Manou van der Berg, Praten, pillen, en… pulsen?! Over rTMS in de GGZ
Kees Haverkamp, Minder tijd besteden aan verslaglegging en slimme inzichten dankzij de inzet van moderne digitale tools
Afsluiting van de dag door Barbara Montagne
Park
Opening door Barbara Montagne
Christiaan Vinkers, Hoe kan AI gebruikt worden om betrouwbaar antwoorden te krijgen in de psychiatrie?
Kleine pauze
Lorenzo James, KI-ondersteuningstool voor behandelplan doelen
Sander Klous, Klinische trajecten optimaliseren met federatieve gegevens
Grote lunchpauze
Carlos Kroes, Volledig digitale zorg, hoog intensief voor complex tot aan crisiszorg. Hoe doe je dat?
Meike Hoogervorst, De GILL eHealth interventie voor somatische screening en leefstijl
Kleine pauze
Mike van Rijswijk, De verdere digitalisering van de samenleving
Joran Lokkerbol, Waarom de inzet van AI binnen de GGz veelal gedoemd is te mislukken
Afsluiting van de dag door Barbara Montagne
Verbeelding (Doorlopende discussies in de versnellingskamer)
Opening door Barbara Montagne
Kleine pauze
Grote lunchpauze
Kleine pauze
Afsluiting van de dag door Barbara Montagne
Buitenprogramma (let op deze activiteiten duren gemiddeld 8o minuten inclusief wandeling)
Opening door Barbara Montagne
Kleine pauze
Wandeling door de wijk Strijp-S met oud werknemer van Philips
Grote lunchpauze
Wandeling door de wijk Strijp-S met oud werknemer van Philips
Kleine pauze
Afsluiting van de dag door Barbara Montagne

Programma 21 November 2024 met korte inhoud van de presentaties

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel
}

09.10 - 09.30 UUR

Opening door Barbara Montagne (GGz Centraal, RINO)

Klinisch psycholoog, senior onderzoeker, opleider

}

09.30 - 10.10 UUR

saal

Floortje Scheepers (UMC Utrecht, afdeling psychiatrie)

Psychiater, medisch afdelingshoofd

Innovatie in de GGZ, waar staan we?

Er is veel in ontwikkeling, wat gebeurt er allemaal om ons heen en waar loop je tegenaan als je gaat innoveren in de GGZ? Hoe om te gaan met die obstakels en met energie en inspiratie door te gaan in het leren en verbeteren.

}

10.10 - 10.50 UUR

saal

Philippe Delespaul (Universiteit Maastricht/Mondriaan)

Hoogleraar Innovatie in de GGZ

Geen eHealth maar mHealth. Een paradigmaverschuiving naar een duurzame ecologische psychiatrie

eHealth wordt vaak beschouwd als de oplossing voor de grote psychische nood en de schaarste aan personeel. Voor klassieke professionals is het mogelijk een bedreiging voor hun expertise en positie. We denken dat technologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzame ambulantisering van de zorg door diagnostiek en interventies mogelijk te maken in de leefwereld van mensen waar optimalisering van het adaptatief vermogen (weerbaarheid) ertoe doet. Dit kan voor het eerst in de geschiedenis van psychische hulpverlening en is een paradigmatische verschuiving naar onze mogelijkheden voor optimale zorg.

www.maastrichtuniversity.nl
www.mondriaan.eu

 

}

10.10 - 10.50 UUR

verder

David van den Berg (MRC) & Elsbeth de Ruijter (GGZ Noord Holland Noord)

Klinisch psycholoog, Hoofd MRC , Senior onderzoeker sectie klinische psychologie VU   |   Lid raad van bestuur/psychiater

Grootse ambities, bescheiden doelen

Het huidige onderzoek van David van der Berg richt zich voornamelijk op het testen van (nieuwe) psychologische interventies voor mensen met psychosen, de relaties tussen trauma en psychose en preventie van psychische problemen. Hij is tevens betrokken bij verschillende innovatieprojecten waarbinnen zorggebruikers, ontwerpers, filosofen, zorgprofessionals, en andersdenkers vanuit visie betekenisvolle zorginnovaties ontwikkelen, zoals temstem, Patterns of Life, en redesigning psychiatry. David zijn werkmotto: Grootse ambities, bescheiden doelen!

www.mrcresearch.nl
www.ggz-nhn.nl

}

10.10 - 10.50 UUR

lava

Martin van der Weg & Hannah van der Weg (beiden Stichting Bestaanskracht en Miles)

Bestuurder Stichting Bestaanskracht en projectleider Miles op maat oplossingen  |  Bestuurder Stichting Bestaanskracht, marketing & communicatie voor Miles

Miles zorghorloge; voor herstelondersteuning en meer vrijheid op een veilige manier voor mensen met een psychische aandoening die verblijven in een GGz-instelling

Als gezin hebben we Stichting Bestaanskracht opgericht om onze zoon, broer en lotgenoten die een psychische aandoening hebben en moeten verblijven in een GGz-instelling de kans op een beter leven te bieden. Met ZonMw subsidie, door meedenken van cliënten en zorgverleners, in samenwerking met de GGz-instelling Parnassia, cliëntenraad, familieraad en de hulp van heel veel maatschappelijk betrokken mensen en organisaties hebben we het Miles zorghorloge ontwikkeld. Met Miles worden bewoners ondersteund in hun herstel en kunnen ze op een veilige manier oefenen met vrijheden met zorg op afstand. Nu na enkele pilots en een paar jaren verder Miles een standaard hulpmiddel voor GGz-instellingen is geworden willen we graag ons verhaal en onze ervaringen delen over hoe Miles een succesvolle zorginnovatie werd en hoe we deze aanpak inmiddels toepassen om mensen met andere “hoofdzaken” te helpen via Miles op maat oplossingen.

www.stichtingbestaanskracht.nl
www.watchmiles.nl
www.dewegkwijt.tv
www.omroepwest.nl/tv/aflevering/westdoc/170382342

}

10.10 - 10.50 UUR

park

Christiaan Vinkers (Amsterdam UMC en GGZ InGeest)

Psychiater 

Hoe kan AI gebruikt worden om betrouwbaar antwoorden te krijgen in de psychiatrie?

In de psychiatrie is het snel en efficiënt vinden van relevante wetenschappelijke informatie van groot belang. EvidenceHunt, een AI-gestuurd platform ontwikkeld door artsen, biedt een oplossing voor het tijdrovende proces van het doorzoeken van medische databases zoals PubMed. Deze tool maakt gebruik van geavanceerde algoritmes om snel relevante onderzoeken te identificeren, wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert voor alle professionals in de GGZ.

De lezing gaat over hoe we in de GGZ met AI de toegankelijkheid van medische informatie kunnen vergroten en het gebruik ervan in de praktijk kunnen toepassen.

Naast het ondersteunen van professionals, heeft AI ook de potentie om patiënten te empoweren. Door gerichte informatie beschikbaar te stellen, kunnen patiënten beter geïnformeerde vragen stellen tijdens consultaties, wat bijdraagt aan een meer gelijkwaardige dialoog over behandelingsopties. Dit kan het proces van shared decision making ondersteunen, waarbij zowel arts als patiënt samen beslissingen nemen over de behandeling.

In deze lezing bespreken we kritisch wat de laatste ontwikkelingen zijn qua AI en het vinden van de goede informatie in de psychiatrie.

}

10.10 - 10.50 UUR

Verbeelding

Hein van Wijngaarden (NiceDay Nederland BV)

Manager

Discussie AI

NiceDay is een zogenaamde ‘though leader in mental eHealth’. Dit though leadership gaan we presenteren. We bespreken de uitdagingen, valkuilen en uiteraard best practices.

www.nicedaynederland.nl

}

10.50 - 11.10 UUR

Kleine ochtendpauze

}

11.10 - 11.50 UUR

saal

Wim Veling (UMCG)

Psychiater, hoogleraar Psychiatrie

Virtual Reality in de GGz

Virtual Reality wordt steeds meer gebruikt in de GGz. Tijdens deze lezing wordt een overzicht gegeven van VR- toepassingen en nieuwe ontwikkelingen die belangrijk zijn voor een kwalitatief betere GGz-zorg.

www.vrmentalhealth.nl

}

11.10 - 11.50 UUR

verder

Gerdine van Ramshorst (zelfstandig) & Annemarie Kuiper (Agis Innovatiefonds)

Veranderkundig adviseur   |   Directeur-bestuurder Agis Innovatiefonds

Er kan steeds meer digitaal, maar worden de mensen voor wie het bedoeld is er beter van?

Deze presentatie richt zich op wat er nodig is voor geslaagde digitale innovaties vanuit de ervaring van het Agis Innovatiefonds. Wij ondersteunen initiatieven die gericht zijn op de versterking van eigen regie van mensen met een chronische aandoening, met subsidie en advies.

www.agisinnovatiefonds.nl

}

11.10 - 11.50 UUR

lava

Elbert Geuze (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

Hoogleraar

Praktische implicaties van het toepassen van techniek in de GGz

Binnen de GGZ is het de laatste jaren steeds gebruikelijker om technische middelen, zoals hersenstimulatie, virtual reality, wearables, en artificial intelligence systemen (AI) in te zetten voor het verbeteren van behandeling. De toepassing van deze middelen plaatst de GGZ voor nieuwe vragen met betrekking tot de ethiek van deze inzet. In hoeverre is het gebruik van AI of hersenstimulatie binnen de GGZ ethisch aanvaardbaar en onder welke voorwaarden? Willen we techniek gebruiken om mentale vaardigheden te verbeteren of zelfs gelukkiger te worden?

www.expertisecentrummggz.nl
www.umcutrecht.nl

}

11.10 - 11.50 UUR

park

Lorenzo James (GGz Centraal, wetenschappelijk onderzoek)

Promovendus

KI-ondersteuningstool voor behandelplandoelen

Het creëren van meetbare doelen met cliënten is een lastige taak die veel tijd in beslag neemt. Door de introductie van een AI-ondersteuningstool die meetbare doelen genereert op basis van de input van de cliënt, kunnen we tijd besparen bij deze taak en het aantal meetbare doelen in behandelplannen vergroten. Hoe meer meetbare en SMART-doelstellingen, hoe meer behandelplandoelen worden voltooid en hoe toegankelijker de doelen zijn voor gebruik in innovatieve m-Health-toepassingen. Dit zou mogelijk resulteren in meer betrokkenheid van cliënten en/of patiënten bij hun behandelplandoelen.

www.ggzcentraal.nl/werken-leren/wetenschappelijk-onderzoek/onderzoekslijn-persoonlijkheidsstoornissen/onderzoek-zorginterventies-op-maat/

www.blog.gamebus.eu

}

11.10

buitenprogramma

Wandeling door de wijk Strijp-S met oud werknemer van Philips

Maximaal twintig deelnemers kunnen tijdens het congres deelnemen aan een wandeling en rondleiding door de wijk Strijp-S. De reisleider is een ex-medewerker van Philips en gaat vertellen over de historie van de wijk en de transformatie van de afgelopen jaren naar de huidige situatie.

}

11.50- 12.30 UUR

saal

Egge van der Poel (CRKBO registratie)

Onafhankelijk adviseur

Data, complexiteit en leren in de GGZ

In zijn presentatie laat data-scientist Egge van der Poel zien wat we kunnen leren van elementaire natuurkunde zoals kosmische achtergrondstraling, het Higgs-deeltje en van… kleuters.

www.eggewel.nl

}

11.50- 12.30 UUR

Verder

Bastiaan Bervoets (Garage2020)

Projectleider en filosoof

Ethiek = transdisciplinair innoveren met de doelgroep

Met praktijkvoorbeelden van innovaties in het jeugddomein, met name projecten van Garage2020, werpen we een blik op hoe ethiek en technologische ontwikkeling elkaar verdiepen, spanningen blootleggen en creatieve oplossingen voortbrengen. We sluiten aan bij het adagium van Techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek: “design is doing ethics, by other means”. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat wordt daarmee bedoeld en hoe nemen we dat mee in onze innovatietrajecten?

www.garage2020.nl

}

11.50- 12.30 UUR

lava

Gijs Coppens (iPractice)

Oprichter & GZ Psycholoog

Integratie van AI in de GGZ: Veilig en verantwoord inspelen op de groeiende zorgvraag

De vraag naar GGz is gigantisch en als beroepsgroep moeten we daar een antwoord op formuleren. Technologie kan een belangrijke rol spelen in het antwoord en aangezien we een talig vak hebben en taal een van onze kernproducten is, kan AI, of kunnen large language models, daar een belangrijke rol in spelen. Wat ik graag wil laten zien is hoe je AI kan integreren in het primaire proces en in het EPD en daarmee hoop ik mensen te inspireren om open te staan voor de samenwerking met technologie en AI in de toekomst, wetende dat het uiteraard veilig en verantwoord moet gebeuren.

}

11.50- 12.30 UUR

park

Sander Klous (UvA, KPMG)

Hoogleraar, Partner

Klinische paden optimaliseren met gefedereerde gegevens

Ik zal een generieke oplossing bespreken om klinische paden te optimaliseren op basis van een gefedereerde aanpak met ingebouwde beleidshandhaving. De oplossing is geschikt voor alle situaties waarin gegevens worden gedeeld en gevoelige gegevens moeten worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Het mechanisme voor het afdwingen van beleid kan omgaan met een grote verscheidenheid aan normen, waaronder voorschriften, wetten en overeenkomsten. Het hebben van een generieke oplossing is cruciaal omdat het kostbare tijd en middelen bespaart en tegelijkertijd specifieke privacyverbeterende functies toegankelijk maakt. Een voorbeeld hiervan is het genereren van synthetische gegevens, specifiek gecreëerd voor de betreffende analyse.

www.uva.nl
www.kpmg.com

 

 

}

12.30 - 13.30 uur

Grote lunchpauze (incl. lunch)

}

13.30 - 14.10 uur

saal

Kirsten Smeets (UMC Utrecht, afdeling psychiatrie)

GZ-psycholoog en post-doctoraal onderzoeker

Gebruik van wearables in de weerbarstige praktijk - hoe blijf je uit de ‘valley of death’ en wordt het een implementatie succes?

De GGz is een mooi vakgebied om in te werken. Met de voeten in de klei leer je als therapeut elke dag weer welke processen er in een behandeltraject vloeiend lopen, welke processen er verbetering nodig hebben en vooral: wat er nog mist aan mogelijke, nieuwe interventies om de zorg te veranderen. Zo kwam het volgende probleem ons vaak ter oren, al werkende op een behandelkliniek voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen: ‘ons kind kan soms uit het niets boos worden waarbij de boosheid van 0 ineens naar 10 lijkt te schieten, daar zit niets tussenin- met alle escalaties van dien’. Om meer inzicht te krijgen in die boosheid – die vooral zichtbaar is aan de buitenkant- zou meer informatie over wat er gebeurd aan de binnenkant (lichaamssignalen) helpend kunnen zijn. Een innovatieve technologie zoals een smartwatch biedt hier mogelijkheden toe, door deze lichaamssignalen te meten via fysiologische maten (zoals hartslag, huidgeleiding en beweging). Deze lichaamssignalen lopen op als spanning toeneemt en meer inzicht hierin kan helpen om escalaties tijdig te voorkomen. In ons pilot onderzoek vonden we dat een wearable zoals de Empatica E4 inderdaad betrouwbaar ingezet kan worden bij kinderen en jongeren om deze ‘binnenkant’ in kaart te brengen. Echter bleven we ook met vraagstukken zitten: hoe moet je piekjes in fysiologische data nu precies interpreteren en relateren aan gedrag? En: hoe maak je de brug tussen data van een smartwatch naar een bruikbare interventie in de praktijk, die zonder veel extra handelingen gedragen wordt door clinici en patiënten? Hoe overbrug je het gat tussen het hebben van een goed idee naar een duurzame succesvolle uitvoering, zonder dat het in de ‘valley of death’ belandt ? Welke implementatie processen zijn daarbij waardevol en welke zijn een hobbel?
In dit praatje nemen we jullie mee in de mooie en weerbarstige praktijk van innoveren en implementeren van tech in de ggz; delen we onze ‘lessons learned’ én geven we jullie een tool mee om direct aan de slag te kunnen gaan!

www.umcutrecht.nl

}

13.30 - 14.10 uur

Verder

Menno Mostert (Julius Centrum, UMC Utrecht)

Universitair docent gezondheidsrecht

Het digitale dossier en rechten van de cliënt

Met de opkomst van cliënt portalen, soms zelfs met realtime inzage, krijgt het medisch dossier een andere functie. Daarnaast zijn de rechten van de cliënt of patiënt in verhouding tot het digitale dossier aan verandering onderhevig. In deze bijeenkomst staan we vanuit juridisch perspectief stil bij de belangrijkste veranderingen.

www.umcutrecht.nl

}

13.30 - 14.10 uur

lava

Barbara Montagne (GGz Centraal, RINO)

Klinisch psycholoog, senior onderzoeker, opleider

Tech & Innovatie, het nieuwe netwerk

Ons streven is om een landelijk platform te maken voor professionals die geïnteresseerd zijn in de combinatie technologie en innovaties binnen de GGz. Tijdens deze workshop lopen we hier op vooruit. En nemen we een kijkje in de toekomst. Hoe kunnen we samen vorm geven aan een dergelijk platform? Hoe vaak komt het platform bij elkaar? Zowel fysiek als virtueel? Wie hebben interesse om een bijdrage te leveren? Op deze en vele andere vragen gaan we antwoord geven tijdens dit onderdeel.

}

13.30 - 14.10 uur

park

Carlos Croes (GGz Centraal)

Manager GGz Hulp Online en Klinisch Psycholoog

Volledig digitale zorg, hoog intensief voor complex tot aan crisiszorg. Hoe doe je dat?

Carlos Croes vertelt over de digitale poli van GGz Centraal, waar cliënten die met een complexe zorgvraag en in een subacute vorm van crisis verkeren, op een effectieve en efficiënte manier volledig online zorg krijgen.

www.ggzhulponline.nl

}

13.30

buitenprogramma

Wandeling door de wijk Strijp-S met oud werknemer van Philips

Maximaal twintig deelnemers kunnen tijdens het congres deelnemen aan een wandeling en rondleiding door de wijk Strijp-S. De reisleider is een ex-medewerker van Philips en gaat vertellen over de historie van de wijk en de transformatie van de afgelopen jaren naar de huidige situatie.

}

14.10 - 14.50 uur

saal

Matthijs Noordzij (Afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie; Universiteit Twente)

Hoogleraar 

Compassievolle technologie voor duurzame geestelijke gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg staat de waarde compassie, het (h)erkennen en verlichten van lijden, centraal. Maar hoe zit dat met de technologie de we ontwikkelen en gebruiken voor geestelijke gezondheidszorg? Tijdens deze presentatie gaan we in op hoe technologie zoals online modules, virtualreality en chatbots compassievolle zorg ondersteunt of juist in de weg zit.

www.utwente.nl/nl/bms/pgt

}

14.10 - 14.50 uur

verder

Yvette Roke (GGz centraal)

Psychiatrist-Project manager-End user involvement in digital mental health

Struikelen en weer door: innoveren kan je leren

Schets van innovatie op hoofdlijnen van verschillende sectoren versus de zorg. Tijdens deze lezing ga ik inzoomen op wat er mis kan gaan. Hierbij put ik uit eigen voorbeelden en voorbeelden van anderen. En ik beschrijf welke ingrediënten je nodig hebt voor succes. De lezing wordt afgesloten met succesvolle voorbeelden van Tech & Innovaties voor de geestelijke gezondheidszorg.

www.stressautismmate.nl
www.ggzcentraal.nl

}

14.10 - 14.50 uur

lava

Nisha Birbal (Therapieland)

Content marketeer

Matchmaking door middel van datadriven healthcare met de healthcase

We hebben een calculator (healthcase) ontwikkeld waarin de verhouding tussen ehealth diensten, zoals programma’s, en de prijs inzichtelijk worden gemaakt voor een gebruiker. Het is voor veel organisaties nog onbekend wat zij met e-health kunnen bereiken. Dit product zorgt ervoor dat een gebruiker vooraf al inzicht kan krijgen.

www.therapieland.nl

}

14.10 - 14.50 uur

park

Meike Hoogervorst (Amsterdam UMC)

PhD student

De GILL eHealth interventie voor somatische screening en leefstijl

Tijdens deze presentatie zal er aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van de GILL eHealth modules. Vervolgens gaan we het hebben over de GILL studie, waarin de effectiviteit van de GILL studie wordt onderzocht. Hoe is deze studie tot stand gekomen en wat weten we tot nu toe. Ook zullen we stilstaan bij wat er al bekend is over de effectiviteit van eHealth gericht op leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening, wat wordt onderzocht in onze review.

www.amsterdamumc.nl 

}

14.50 - 15.10 uur

Kleine pauze

}

15.10 - 15.50 uur

saal

Tech & Inno-Award 2024 voor studenten diverse RINO’s

}

15.10 - 15.50 uur

verder

Indya Duivenbode (Zorgdromers)

Gezondheidseconoom

Droom waarmaken in de GGZ: Hoe dan?

In deze workshop leer je hoe het zorgstelsel vóór jou kan werken én hoe je ervoor zorgt dat anderen net zo graag jouw droom waarmaken als jij. Dit zijn de belangrijkste skills om jouw droom te realiseren. Tijdens de workshop ga je deze skills gelijk toepassen op jouw droom in de GGZ.

www.zorgdromers.nl

}

15.10 - 15.50 uur

lava

Manou van den Berg (Neurocare Clinics Eindhoven)

Hoofd behandeling

Praten, pillen, en… pulsen?! Over rTMS in de GGZ

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) is een niet-invasieve neuromodulatietechniek. Het effect van rTMS als standalone behandeling voor depressie is ongeveer even groot als dat van CGT of medicatie en vanaf 2024 wordt rTMS opgenomen als derde behandelstap in de vernieuwde Multidisciplinaire Richtlijn Depressie. Desondanks is deze behandeling nog relatief onbekend. Het doel van deze workshop is om behandelaren te informeren over deze nieuwe, evidence-based behandeling, over de indicatiestelling ervan en over de praktische toepassing in combinatie met psychologische behandeling. Daarbij demonstreren we de toepassing van rTMS en bieden de mogelijkheid de neurostimulatie zelf te ervaren.

www.neurocaregroup.com

}

15.10 - 15.50 uur

park

Mike van Rijswijk (The Innovation Playground) & Fred Pijls (GGZ OostBrabant)

Futuroloog en innovator   |   Drs.

De verdere digitalisering van de samenleving

Blijf nieuwsgierig en jong van geest! Dat is waar Mike van Rijswijk voor staat en wat hij doorleeft in alles wat hij doet. Deze continue nieuwsgierigheid en de creatieve geest van Mike zorgt voor menige verbazingwekkende reacties en discussies. Na het bezoeken van een presentatie, sessie, workshop en/of masterclass van Mike van Rijswijk is er aan het einde ook echt geen discussie meer. Echt alles is mogelijk.

Maar wat betekend dat dan? Wat is de impact op je huidige werkzame leven? Bestaat je baan nog over 10 jaar? Nemen robots het over? Of niet? Hoe stomen we zorgprofessionals klaar voor deze veranderingen? Willen we dat wel? Of hebben we gewoon geen keus? Hoe gaan we de zorg in de toekomst uitvoeren? Is dat nog een mens? Waar kan onze digitale footprint voor ingezet worden? En wat is de rol van de verschillende generaties? Op deze en vele andere vragen ga ik met de deelnemers in discussie.

www.theinnovationplayground.com
www.mikevanrijswijk.com

}

15.50 - 16.30 uur

saal

Fred Pijls (GGz OostBrabant)

Voorzitter raad van bestuur

Hoe gaan bestuurders en beslissers binnen de GGz om met vraagstukken over technologie en innovaties?

Nieuwe technologie en innovaties vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van bestuurders en beslissers binnen de GGZ. In deze workshop gaat Fred Pijls met een aantal bestuurders uit de GGZ in gesprek over deze nieuwe uitdagingen. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat moet je beslist niet doen en welke kansen liggen er voor bestuurders en beslissingen. Op deze vragen en vele andere vragen gaan de deelnemers antwoord geven.

www.ggzoostbrabant.nl

}

15.50 - 16.30 uur

verder

Miriam Boer (Antoni van Leeuwenhoek) 

Innovatiemanager

Hoe technologie en innovatie samenkomen in een inwerkprogramma

Het personeelstekort in de zorg blijft de aankomende 10 jaar onverminderd groot. Het werven en goed inwerken van nieuwe collega’s is daarmee van cruciaal belang. In deze workshop neemt Miriam Boer je op inspirerende wijze mee in mee in het innovatieve inwerkprogramma van het AVL. Je ontdekt hoe je inwerken anders kan, welke rol innovatie en technologie hierin hebben en hoe je jouw nieuwe collega’s een vliegende start kunt laten maken!

www.avl.nl

}

15.50 - 16.30 uur

lava

Kees Haverkamp (Yes We Can Clinics / Hawking Health)

Chief Technology Officer

Minder tijd besteden aan verslaglegging en slimme inzichten dankzij de inzet van moderne digitale tools

In de GGZ-sector markeert de adoptie van AI een keerpunt waarbij we de administratieve druk aanzienlijk verlagen en zorgprofessionals uitrusten met krachtige digitale hulpmiddelen die hypergepersonaliseerde behandelingen mogelijk maken. Deze technologische innovaties leveren niet alleen tijdwinst op, maar verrijken ook de zorgpraktijk met op maat gesneden inzichten en intelligente adviezen, wat resulteert in een diepere, meer individueel afgestemde benadering van patiëntenzorg.

www.yeswecanhealthcaregroup.nl

}

15.50 - 16.30 uur

park

Joran Lokkerbol (Trimbos instituut / Zelfstandig)

Freelance data scientist

Waarom de inzet van AI binnen de GGz veelal gedoemd is te mislukken

De GGz is niet gewend om processen te verbeteren op basis van data. Veel initiatieven op dit gebied mislukken doordat enkele basisprincipes van dit soort aanpakken veelal niet in acht worden genomen. Joran deelt zijn ervaring in procesverbetering op basis van data, binnen en buiten de zorg, en geeft aan wat GGz-instellingen anders zouden moeten doen om de kans op succesvolle inzet van AI te vergroten.

}

16.30 uur

Afsluiting van de dag door Barbara Montagne

Share This