Accreditaties

Bijna iedere professional die werkt in de geestelijke gezondheidszorg of het sociaal domein is in de weer met accreditatiepunten. Denk bijvoorbeeld aan

  • het behalen of continueren van een registratie van een specialistische vereniging
  • een herregistratie voor één van de beroepen uit het BIG-register en/of andere registers binnen zorg en welzijn.

Dit kan stress met zich meebrengen. Zeker als de deadline nadert. En bovendien is het steeds weer een zoektocht, bij welke organisatie kan ik terecht? Wat is het aanbod? Hoeveel punten krijg ik? Etc.
Wij willen deze zoektocht makkelijker maken. Op deze pagina vind je een actueel overzicht van de beroepsverenigingen en registers waar Frits & Gijs mee samenwerken. Uiteraard streven we ernaar om voor jullie het maximumaantal punten binnen te halen. Om die reden werken we dagelijks aan de optimalisering van onze programma’s.

Beroepsvereniging of register
Afkorting
Doelgroep
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie*
NVvP
De NVvP is de beroepsvereniging voor psychiaters en artsen in opleiding tot psychiater (aio)
Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (onder dit register vallen ook SPV-en)
V&VN
De V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Verpleegkundig Specialisten Register
VSR
De VSR is het register voor verpleegkundig specialisten
Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten
FGzPt
De FGzPT is de federatie voor Gezondheidspsychologen en psychotherapeuten
Nederlands Instituut voor Psychologen/Nederlands Instituut Voor Orthopedie
NIP/NVO
Het NIP/NVO is het instituut voor psychologen en orthopedagogen
RegisterPlein
RP
Registerplein beheert veertien beroepsregisters in het sociaal domein
Kwaliteitsregister Jeugd
SKJ
In het Kwaliteitsregister Jeugd vind je de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied
Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland
VVGN
De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland is de landelijke wetenschappelijke vereniging van verslavingsartsen KNMG en aio’s verslavingsgeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
NVRG
De NVRG is het kwaliteitsregister voor relatie- en systeemtherapeuten en systeem therapeutisch werkers

Vaktherapeuten (bijv Psychomotorisch Therapeuten) kunnen na het congres via het contactformulier een bewijs van deelname opvragen.

*Wanneer psychiaters accreditatiepunten willen ontvangen, moeten zij de gehele dag de nascholing op locatie volgen. Psychiaters die aan buitenactiviteiten deelnemen ontvangen geen accreditatie.

Frits & Gijs organiseren gemiddeld viermaal per jaar een landelijk congres, die voor bovenstaande registraties geaccrediteerd zijn.
Zie het overzicht van onze specifieke thema’s en congressen die we per (her)registraties aanbieden.
Na inschrijving en het bezoek aan een van onze congressen worden de accreditatiepunten automatisch bijgeschreven. Ook alle inleiders en workshophouders krijgen automatisch hun punten. Op die manier maken we het heel makkelijk, houden we je zoektocht eenvoudig en nemen we onnodige stress weg.
Heb je vragen of wil je meer informatie over accreditaties? Of mis je nog een register? Of heb je suggesties hoe wij meer punten kunnen verzamelen voor de deelnemers aan onze congressen? Neem dan contact met ons op.

Share This