Programma FACT congres 2022

Donderdag 22 September 2022: het landelijke F-ACT Congres in de Spoorzone in Tilburg

Programmaschema 22 September 2022

Programma 22 September 2022

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel

}

09.15 - 09.20 UUR

Opening door Barbara Breugelmans (manager F-ACT-teams GGZ Breburg) en Bram Berkvens (directeur bedrijfsvoering, GGZ Breburg ) 

}

9.20 - 10.00 UUR

Koepelhal, MainStage

Roland Hoven & John Jongejan (GGZ Breburg)

Psychiater  |  Ervaringsdeskundige

F-ACT is mensenwerk

De taal binnen F-ACT-teams en de taal naar buiten is belangrijk. De juiste taal kan het begrip tussen hulpverlener en cliënt vergroten en het herstelproces positief of negatief beïnvloeden. Tijdens deze plenaire lezing, of beter gezegd voorstelling, gaan we nieuwe begrippen en gereedschappen toevoegen. In de vorm van Stand-up Poetry.

Taal is belangrijk de juiste taal kan het begrip tussen hulpverlener en cliënt vergroten en het herstelproces positief of negatief beïnvloeden.

https://ggzbreburg.nl/

}

10.00 - 10.40 UUR

Koepelhal, MainStage

Floortje Scheepers (UMC Utrecht)

Psychiater, medisch afdelingshoofd

De netwerkintake

Tijdens deze plenaire lezing worden de achtergrond, principes en werkwijze van de netwerkintake worden uitgelegd. Een methode die een integrale kijk op problemen faciliteert en die ervoor zorgt dat FACT-teams samen met cliënten gaan begrijpen wat er speelt, hoe factoren met elkaar samenhangen maar vooral wat iemand zelf kan doen om te herstellen en hoe familieleden, vrienden en naasten en professionals daaraan kunnen bijdragen.
Methode van de netwerkIntake is duidelijk.
Er is een basis gelegd om te starten met de netwerkintake.

}

10.00 - 10.40 UUR

LocHal, Glazen Zaal

Marieke Broersen & Nynke Frieswijk (Accare &  GGZ Oost Brabant)

Dr/GZ-psycholoog/Wetenschappelijk medewerker  |  MSc. / Psycholoog / Promovendus

FACT jeugd, zorg voor jongeren met een complexe hupvraag?

Tijdens deze lezing zullen we ingaan op de geschiedenis en positie van F-ACT jeugdteams binnen het huidige zorglandschap en presenteren we de eindresultaten van het landelijke F-ACT Jeugd onderzoek.

  1. F-ACT model aangepast voor de jeugd doelgroep
  2. Huidige positie van F-ACT jeugd in het zorglandschap
  3. Wat kenmerkt de F-ACT jeugd doelgroep?
  4. Is er sprake van een verbetering van het psychisch- en maatschappelijk functioneren als jongeren worden behandeld in een F-ACT jeugdteam?

accare.nl
ggzoostbrabant.nl

}

10.00 - 10.40 UUR

LocHal, werkplaats

Huub Goosen (Logeerhuis Frits / GGzBreburg)

Locatiecoördinator

Respijtzorg Centrum Frits, in Baarle-Nassau

Centrum Frits, is een respijthuis met extra voorzieningen in Baarle-Nassau. Gelegen op een landgoed, vlak bij de Belgische grens. Tijdens deze workshop vertel ik kort de geschiedenis van het project. De kansen die er liggen. En die hobbels die we nog moeten nemen om een succes te maken van dit unieke en kansrijke project in de natuur van Brabant.

centrum-frits.nl

}

10.00 - 10.40 UUR

LocHal, Zaal beton

Gaby Dekkers (GGz Breburg afd. Fameus)

Beleidsmedewerker

De kracht van de huiskamer in de wijk

De maatschappelijke opgave voor gemeentes waarvoor wij werken is het bevorderen van participatie en inclusie. Dit vraagt meer dan ooit om solidariteit in buurten en wijken. Een van de werkende voorzieningen daarvoor zijn de “huiskamers”. Tijdens deze workshop ga ik in op dit nieuwe fenomeen. Een verknoping van burgerkracht, ervaringsdeskundige expertise en GGZ Expertise in de wijken met het doel een fijne ontmoetingsplek voor iedereen die op zoek is naar een luisterend oor, een vraag of gewoon even zijn is het doel van het project.

centrum-fameus.nl

}

10.00 - 10.40 UUR

Buiten Programma

Let op! Werkbezoeken duren gemiddeld twee uur

Susan van den Nieuwelaar (Stichting Het Werkt, GroeiTuin013)

Directeur

Fietstocht naar Groeituin 013, woon-, werk- en communitybuilding

GroeiTuin013 biedt (kwetsbare) mensen een inspirerende, gezonde en sociaal inclusieve omgeving die ontwikkeling en groei stimuleert. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe zorg en welzijn hier met elkaar zijn verbonden en hoe de maatschappelijke domeinen people, planet & profit elkaar in dit concept versterken.

hetwerkt.eu / groeituin013.nl

}

10.4- 11.00 UUR

KLEINE PAUZE

}

11.00 - 11.40 UUR

Koepelhal, MainStage

Alex de Ridder (GGz Breburg)

Lid Raad van Bestuur, Psychiater

Ambulante zorg en mentale gezondheidscentra; oplossing van de wachtlijsten?

In de regio Breda-Tilburg ontwikkelden wij samen met Indigo Brabant een nieuwe toegang voor de ggz: het Mentaal Gezondheidscentrum. Alle verwijzingen voor de GGZ lopen voortaan via deze centra, waar indicatiestelling, triage en kortdurende behandeling plaatsvinden. Werkwijze en eerste resultaten van deze nieuwe werkwijze zullen worden besproken in de lezing.

ggzbreburg.nl

}

11.00 - 11.40 UUR

LocHal, Glazen Zaal

Fraukje Kroon (Antes, divisie ouderenpsychiatrie, NAH en ziekenhuispsychiatrie)

Psychiater, directeur zorg

F-ACT voor ouderen

F-ACT en ouderen werkt dat? Wat zijn de ervaringen? Op welke plekken in Nederland hebben we inmiddels ervaring opgedaan? Wat is de laatste stand van zaken? Op deze vragen en vele andere vragen ga ik antwoord geven tijdens deze workshop.
1.benadering ‘nieuwe ouderen’
2.ouderen en verslaving
3.ouderen kunnen heel veel leren

anteszorg.nl

}

11.00 - 11.40 UUR

LocHal, werkplaats

Hanneke Schuurmans (GGZ Oost Brabant, GGZ in de Wijk Helmond-Peelland, FACT Gemert-Laarbeek)

Klinisch Psycholoog, Programmaleider

Complot-denken en CGTp

Veel mensen hebben overtuigingen of hangen theorieën aan die je als ‘complottheorie’ kunt bestempelen. Maar waar en hoe is de grens met ‘psychose’, ‘wanen’ of ‘overmatige achterdocht’, en wanneer zou er behandeling nodig zijn? In deze interactieve workshop staan we stil bij het ontstaan van complottheorieën, het cognitieve verklaringsmodel ervan en de behandelmogelijkheden met CGTp.
Deelnemers aan deze workshop:
– Kunnen vanuit het cognitieve model verklaren hoe complotten ontstaan
– Ervaren hoe het is om contact te maken met iemand met een ‘complot-idee’
– Vormen zich een idee over wanneer en hoe CGTp ingezet kan worden
– Maken kort kennis met reguliere CGTp en modulaire CGT bij overmatige achterdocht

ggzoostbrabant.nl

}

11.00 - 11.40 UUR

LocHal, Zaal beton

Miriam Hopmans (Centrum voor Verborgen Verlies & YOUbuntu) & Jamel Lange (Pameijer)

Coach, trainer, adviseur, leider | Adviserend ervaringsdeskundige

Verborgen verlies en rouw, samen onthullen

In deze workshop duiken we in de wereld van verlies en rouw. We bespreken met elkaar dat iedereen die zorg ontvangt of biedt altijd te maken krijgt met verlies en rouw. We onthullen verborgen verliezen.
Je krijgt handvatten die je direct in de praktijk toe kunt passen. We maken ongemakkelijke zaken bespreekbaar, en dat is precies waarom jij hierbij wilt zijn. Omdat verlies, net als herstel, nu eenmaal gewoon bij het leven hoort.

verborgenverlies.nl
youbuntu.nl

}

11.00 - 11.40 UUR

Buiten Programma

Let op! Werkbezoeken duren gemiddeld twee uur

Nennien Boudewijns (Springplank) & Marloes van Drunen (Traverse)

Vestigingsmanager  |   Besturingsadviseur Communicatie

Wandeltocht Iedereen (z)onderdak!

Een buitenactiviteit gericht op het leren kennen van de “onzichtbare” dak- en thuislozen. Samen gaan we op stap in de directe omgeving van de Spoorzone van Tilburg. Tijdens deze buitenactiviteit laten we zien hoe wij er naar streven om zoveel mogelijk mensen weer onderdak te bieden. Tijdens deze bijzondere buitenactiviteit kun je, je blik op en kennis over de dakloze, vergroten. Je krijgt ook
Inzicht in differentiatie van de doelgroepen van de maatschappelijke opvang.

Traverse.nl
Springplank.org

}

11.40 - 12.20 UUR

Koepelhal, MainStage

Carla Kalhorn & Dieuwke Tazelaar ()

Actrice  |  Actrice

Dames die raken!

Dames die Raken! zetten theater in als middel om Het ‘onbespreekbare’ bespreekbaar te maken. De voorstelling De Kracht van Kwetsbaarheid maakt de impact van psychische kwetsbaarheid en (zelf)stigma zichtbaar. De scènes zijn gebaseerd op eigen ervaringen. De Kracht van Kwetsbaarheid bestaat uit verschillende scènes die soms schurend of ontroerend zijn, dan weer humoristisch of informatief. Voor de één is het een ‘feest der herkenning’ en voor de ander biedt het mogelijk nieuwe inzichten. Door mensen mee te nemen in de beleving ontstaat er ander perspectief met als resultaat meer verbinding en begrip. Aansluitend op de voorstelling is er een interactief nagesprek.

}

11.40 - 12.20 UUR

LocHal, Glazen Zaal

Harry Gras (Zzp-er)

Spv/systeemtherapeut

Wees aandachtig voor het goede, en het goede wordt beter

Hebben we de moed om de geijkte patronen los te laten, te onthaasten en met volle aandachtige betrokkenheid en geduld mensen met een bijzondere gebruiksaanwijzing te bedienen? De mensen die niet de juiste hulp krijgen en die in de zorg en veiligheidsketen steeds weer terugkomen en niemand de oplossing weet. Welke stappen kun je zetten en hoe kan je met elkaar de knop omzetten?

harrygras.nl

}

11.40 - 12.20 UUR

LocHal, werkplaats

Jeroen Kloet, Kevin Rinkes  & John Jongejan (FACT Breda centrum Zuid GGZ Breburg)

VIP-team Tilburg |  ART/FACT Etten-leur | Senior Social work/ ervaringsdeskundige

Het inzetten van ervaringskennis in je vak als hulpverlener

De openheid over ontwrichtende situaties en het krijgen van een diagnose kan ingezet worden vanuit ‘disclosure’ als waardevolle ervaringskennis in het werk wanneer je hulpverlener bent naar collega’s en cliënten toe in netwerken en de teams van de GGZ en het sociaal domein.

ggzbreburg.nl

}

11.40 - 12.20 UUR

LocHal, zaal beton

Johan van Zanten (FACT Regio Eindhoven, Novadic-kentron) & Sharon Walhout (Novadic-Kentron, SGGZ)

GZ psycholoog/regiebehandelaar FACT regio & Eindhoven/programmaleider Autisme & Verslaving  |  GZ-psycholoog (met ingang van 01-09-2022)

Autisme en verslaving

Van de mensen met autisme die zich melden in de gespecialiseerde ggz heeft ongeveer 30% een stoornis in het gebruik van een middel of gedragsverslaving. De kwetsbaarheid is vergelijkbaar met die van de gehele groep van mensen met een DSM-5 classificatie. De gevolgen van verslaving zijn voor mensen met autisme ingrijpender dan voor andere gebruikers omdat het gebruik de executieve functies en de dagelijkse structuur ontregelt en de persoonlijke autonomie ondermijnt. Het willen herstellen van grip op het eigen leven kan daarmee één van de belangrijkste motivatiebronnen zijn om te minderen of te stoppen met gebruik. Juist de FACT methodiek kan zorg op maat leveren voor deze doelgroep door het outreachende karakter. Meerdere disciplines kunnen vanuit hun eigen vakkundigheid en erkenning voor het eigen herstelproces en tempo van de client vanuit een gelijkwaardige samenwerking behandeling en ondersteuning bieden. Juist bij mensen met ASS is het van belang aandacht te hebben voor de functie van gebruik en welke ondersteuning ze nodig hebben op verschillende levensgebieden. Stressbronnen gerelateerd aan de ASS liggen vaak ten grondslag aan de stress die mensen met ASS opdoen en vormen een groot risico op gebruik. Naast een individueel aanbod voor mensen met ASS en een verslaving biedt het FACT Regio Eindhoven een groepsaanbod voor deze doelgroep. We willen graag jullie ervaringen delen waardoor we FACTzorg voor deze doelgroep in de toekomst verder kunne ontwikkelen.

novadic-kentron.nl

 

}

11.40 - 12.20 UUR

Buiten Programma

Let op! Werkbezoeken duren gemiddeld twee uur

Rob Haen (TLMT)

Oprichter The Living Museum Tilburg, kwartiermaker

The Living Museum Tilburg

The Living Museum Tilburg: vrijplaats voor iedereen die aan herstel wil werken via kunst en creativiteit. Wie TLMT betreedt wordt kunstenaar. TLMT is toegankelijk voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met een psychiatrische of anderszins maatschappelijke kwetsbaarheid. Tijdens deze workshop maken we kennis met de ervaringsverhalen van de kunstenaars en hun werk, en met het zelfhulpboek wie dit leest is kunst. Rob Haen, bevlogen oprichter en kwartiermaker deelt zijn verhalen, zijn enthousiasme en zijn missie. En we gaan actief aan de slag tijdens deze workshop.

thelivingmuseumtilburg.nl

}

12.20 - 13.20 UUR

GROTE LUNCHPAUZE

}

13.20- 14.00 UUR

Koepelhal, MainStage

Niels Mulder (Parnassiagroep/Erasmus MC ), Cari van Slooten (GGz Ingeest) & Markus van der Burgh (AkwaGGZ)

Professor  |  Psychiater  |  Projectmanager 

Dwang binnen FACT: hoe krijgen we minder patiënten met een Wvggz maatregel, zonder patiënten en naasten tekort te doen?

Er is een groepje patiënten binnen FACT met een Wvggz maatregel, bij wie het (nog) niet lukt om de zorg in een vrijwillig kader te verlenen. Toch willen we autonomie zoveel mogelijk bevorderen. Tijdens de workshop willen we bespreken hoe we er in kunnen slagen om zo min mogelijk mensen onder dwang te behandelen, zonder dat we deze patiënten verwaarlozen of de naasten overbelasten. Als voorbeeld dient een FACT team dat er behoorlijk in geslaagd is om dit te bereiken.

}

13.20 - 14.00 UUR

LocHal, Glazen Zaal

Koen Westen (Avans Hogeschool / CCAF )

Docent / Senior-Onderzoeker / vicevoorzitter

Starten in en met een F-ACT-team

Misschien ben je net gestart in een F-ACT-team of ben je nieuwsgierig naar de F-ACT-werkwijze. In deze workshop passeren ‘alle ins en outs’ van F-ACT de revue. De opgedane kennis is direct toepasbaar in ambulante teams met zorg voor mensen met een zorgindicatie voor ernstige psychische aandoeningen (EPA).

ccaf.nl

}

13.20 - 14.00 UUR

LocHal, werkplaats

Antoinet Kabbendijk & Fiola van Nunen (FACT Oosterhout GGZ Breburg)

Verpleegkundig Specialist GGZ |  Ervaringsdeskundige

ACT bij F-ACT: een herstelondersteunende kracht!

Interactieve workshop over acceptance and commitment therapy (ACT) bij F-ACT.
Over de herstelondersteunende kracht van ACT, bezien vanuit de perspectieven van de cliënt, de ervaringsdeskundige en de verpleegkundig specialist.

ggzbreburg.nl

}

13.20 - 14.00 UUR

LocHal, Zaal beton

Jill Sterk (VIP GGz Breburg) & Evi Bastiaanse (FACT West GGz Breburg)

GGz Agoog+ |GGz Agoog

Individual placement & support

Workshop om zowel IPS-A als IPS-O toe te lichten

}

14.00 - 14.40 UUR

Koepelhal, MainStage

Elleke Schoenmakers (Gemeente Tilburg)

Beleidsadviseur sociaal domein

Afstemming en samenhang ernstige psychische aandoeningen

Hoe werk je samen in het ambulante veld en binnen netwerken binnen een gemeente? Tijdens deze workshop geef ik een kijkje in de keuken van de gemeente Tilburg. Afstemmen doen we samen en dagelijks.

tilburg.nl

}

14.00 - 14.40 UUR

LocHal, Glazen Zaal

Nina Silvester en Dolf Hollands (Arkin Amsterdam)

Psychiater | Verpleegkundig Specialist GGZ

GIT-PD voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen bij FACT

Workshop over de meerwaarde en ervaringen met de implementatie van GIT-PD bij F-ACT. Wat houdt GIT-PD in? Hoe werkt het? En kan je het inzetten bij jouw F-ACT-team? Op deze vragen, en vele andere vragen gaan we antwoorden geven.

mentrum.nl

}

14.00 - 14.40 UUR

LocHal, werkplaats

Suanne Bitter (Ggz Breburg, Fact team Oosterhout) en Crit Storms (Ggz Breburg, Fact team Tilburg centrum oost)

Casemanager | Casemanager

Cognitieve Fitness- Use is or lose it

Tijdens de workshop cognitieve fitness (CF) komt het volgende aan bod. We geven uitleg over de theorie en achtergrond van de methode. We praten jullie bij over onze deelname aan het landelijk onderzoek. We gaan dieper in op het specifieke nut van CF voor onze doelgroep. Het wordt een actieve workshop, en we gaan uiteraard samen de sportieve en cognitieve uitdaging opzoeken!

ggzbreburg.nl

}

14.00 - 14.40 UUR

LocHal, Zaal beton

Ralf Embrechts (MOM Tilburg / Quiet)

Directeur en oprichter tijdschrift Quiet

Van wantrouwen naar vertrouwen

Hoe bouwen we samen een wereld gestoeld op vertrouwen? Terwijl de samenleving op dit moment juist uitblinkt in (doorgeslagen) wantrouwen. Wat zijn de voor- en nadelen om uit te gaan van vertrouwen? Hoe herken je ingebakken wantrouwen? Hoe doen we dat in de wijk, in de buurt, dichtbij mensen die onze hulp hard nodig hebben? Hoe doen we dat met Quiet in de Quiet community’s? Wat is het effect van uitgaan van vertrouwen? Deze thema‘s en vraagstukken komen aan bod tijdens deze workshop.

momtilburg.nl
quiet.nl

}

14.00 - 14.40 UUR

Buiten Programma

Let op! Werkbezoeken duren gemiddeld twee uur

Susan van den Nieuwelaar (Stichting Het Werkt, GroeiTuin013)

Directeur

Fietstocht naar Groeituin 013, woon-, werk- en communitybuilding

GroeiTuin013 biedt (kwetsbare) mensen een inspirerende, gezonde en sociaal inclusieve omgeving die ontwikkeling en groei stimuleert. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe zorg en welzijn hier met elkaar zijn verbonden en hoe de maatschappelijke domeinen people, planet & profit elkaar in dit concept versterken.

hetwerkt.eu / groeituin013.nl

}

14.40 - 15.00 UUR

KLEINE PAUZE

}

15.00 - 15.40 UUR

Koepelhal, MainStage

Martijn Kole & Jan Berndsen (Blauwe Paard Netwerk)

Adviseur in de ggz  |  Adviseur in de GGZ

Samen besturen, Over ‘peersupport worker en bestuurders’. Hoe een bestuurder een peer wordt en een peer mee gaat besturen

Van institutionele zorg naar geestelijke gezondheidszorg in de wijk. Twintig jaar pionieren door een bestuurder en een ervaringsdeskundige om het best passende alternatief in de samenleving te ontwikkelen voor mensen met langdurende en complexe psychische problemen.

}

15.00 - 15.40 UUR

LocHal, Glazen Zaal

Tineke van der Linden (GGZ Eindhoven)

klinisch psycholoog

promotie-onderzoek RE.PROCES/EMDR bij psychose

RE.PROCESS onderzoekt de werking van EMDR, Exposure therapie en Cognitieve Herstructurering op trauma klachten bij mensen met psychose.

Het RE.PROCESS onderzoek kijkt naar:

  • Het effect van de behandelingen op trauma klachten en op psychose klachten
  • Het effect op korte en lange termijn
  • De werkingsmechanismen van de behandelingen
  • Voorspellers van succes bij de behandelingen
  • De kosteneffectiviteit van de behandelingen.

ggze.nl

}

15.00 - 15.40 UUR

LocHal, werkplaats

Sil Hol  (Viersprong en Bontekoepraktijken) & Marianne van de Linden (Antes PG, expertiseteam Drechtsteden)

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige /systeemtherapeut  |  Verpleegkundig Specialist GGZ / systeemtherapeut

Systemisch werken bij F-ACT en resourcegroepen

Wat is er nodig om het systemisch werken en denken vorm te geven binnen het werken met resourcegroepen? De deelnemers aan deze workshop hebben kennis van het werken met resourcegroepen. De deelnemers zijn zich bewust van eigen vaardigheden en attitude ten aanzien van systemisch werken binnen het RG model.

bontekoepraktijken.nl
www.parnassiagroep.nl

}

15.00 - 15.40 UUR

LocHal, Zaal beton

Marjolein Windrich (GGz Breburg Impact breed)

Voorzitter vakgroep ervaringsdeskundigheid

Inzet van ervaringsdeskundigheid bij het herstelplan

In de presentatie laat ik zien hoe het project tot stand gekomen is en waarom. Ook laat ik zien hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid geborgd is in het proces en vertel ik vooral welke ervaringen we al hebben opgedaan. Met verhalen en met cijfers.

ggzbreburg.nl

}

15.00 - 15.40 UUR

Buiten Programma

Let op! Werkbezoeken duren gemiddeld twee uur

Rob Haen (TLMT)

Oprichter The Living Museum Tilburg, kwartiermaker

The Living Museum Tilburg

The Living Museum Tilburg: vrijplaats voor iedereen die aan herstel wil werken via kunst en creativiteit. Wie TLMT betreedt wordt kunstenaar. TLMT is toegankelijk voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met een psychiatrische of anderszins maatschappelijke kwetsbaarheid. Tijdens deze workshop maken we kennis met de ervaringsverhalen van de kunstenaars en hun werk, en met het zelfhulpboek wie dit leest is kunst. Rob Haen, bevlogen oprichter en kwartiermaker deelt zijn verhalen, zijn enthousiasme en zijn missie. En we gaan actief aan de slag tijdens deze workshop.

thelivingmuseumtilburg.nl

}

15.40 - 16.20 UUR

Koepelhal, mainstage

Philippe Delespaul (Universiteit Maastricht, Psychiatrie en Neuropsychologie) & Koen Westen (Avans Hogeschool / CCAF / Reinier van Arkel)

Hoogleraar innovatie in de ggz  |  Docent-Onderzoeker / Vicevoorzitter / Senior-Onderzoeker

F-ACT en samenwerkende zorgnetwerken

Toen F-ACT twintig jaar geleden ontwikkeld werd, stond het pro-actief nemen van de zorgverant-woordelijkheid voor mensen met integrale zorgbehoeften (EPA) centraal. De noodzakelijke resources voor optimale zorg kregen een plaats aan de F-ACT-tafel. Nu, anno 2022, weten we beter hoe (en waarom) de cliënt centraal te stellen en herstelgerichte zorg vorm te geven samen met de regionaal beschikbare voorzieningen, netwerken en de personen uit de leefwereld van de betrokkene (resources) als belangrijke partners voor de ontwikkeling van optimale, geïntegreerde zorg. F-ACT herontdekt zichzelf en sluit aan bij en integreert in regionale netwerken. Nog steeds kenmerkt F-ACT zich als een verantwoordelijkheid nemend team, voor de meest kwetsbare burgers, maar gaat veel meer in dialoog met de cliënt, diens persoonlijke netwerk en de voorzieningen uit het maatschappelijke domein om gezamenlijk procesgerichte integrale herstelzorg vorm te geven. In deze workshop verkennen we hoe een F-ACT team kwalitatief beter kan worden in deze veranderende wereld.

ccaf.nl

}

15.40 - 16.20 UUR

LocHal, Glazen Zaal

Harry Gras (ZZP-er) & Sandra Vos (Impact, GGz Breburg)

SPV/systeemtherapeut  |  Psychiater

Contact maken met mensen met een eigen wereld

Een ware workshop waar in we echt gaan werken: leren contact maken met mensen met een psychose, je eigen contact stijl leren kennen met rollenspellen met elkaar en met acteurs, met elementen uit de LEAP- training: (‘learn to leap’; lead with empathy and passion).

harrygras.nl
ggzbreburg.nl

}

15.40- 16.20 UUR

LocHal, werkplaats

Matty van Loon (Amarant) & Nicole Ansems (Novadic-Kentron | MAZ)

Orthopedagoog-generalist | Bachelor social work, GGZ- agoog

FACT in het LVB werkveld, van wetenschap naar praktijk

Prevalentie LVB binnen de GGZ. Wat houdt het in om een LVB te hebben- waar liggen de uitdagingen? FACT doelgroep met triple problematiek en dan.. hoe ziet behandeling binnen FACT eruit?

www.amarant.nl
www.novadic-kentron.nl

}

15.40- 16.20 UUR

LocHal, Zaal beton

Aldine de Graaf (GGZ Centraal FACT Harderwijk) &  Jose Bom (GGZ Centraal FACT)

SPV / teamleider  |  VS

Leefstijl en somatiek in de dagelijkse praktijk

Tijdens deze workshop nemen wij u mee in de wereld van leefstijlen en leefstijlcoaching en -training. Wat is leefstijl? Hoe kun je leefstijlen beïnvloeden? En welke plaats hebben lichamelijke klachten en somatiek binnen de context van leefstijlen? Op deze en vele andere vragen geven we een antwoord tijdens deze workshop.

}

16.20- 17.00 UUR

Koepelhal, MainStage

Machteld Huber (Alles is gezondheid/IPH)

Arts en expert

Positieve Gezondheid, achtergrond en praktijk (RVV-lezing)

Inzicht in wat het vernieuwende is van Positieve Gezondheid. Handvatten voor de praktijk.

iph.nl

}

17.00 UUR

Afsluiting van het congres door Elsbeth de Ruiter

Onze Partners

Logo FZB Nederland
Share This