Programma Tech/Innovaties in de GGZ 

Donderdag 21 November 2024 vanuit de Apparatenfabriek Strijp-S, Eindhoven

Programma 21 Maart 2024

Zaal
08.30
09.15
09.30
10.15
11.00
11.15
12.00
12.45
13.45
14.30
15.15
15.30
16.15
Perserij (Main Stage)
Inloop met koffie en thee
Opening door Juul Reinking, Jade van der Burght, Marc Groenendijk & Liesbeth van Gent
Floortje Scheepers, Netwerkzorg in 2024, de stand van zaken
Juul Reinking & Marielle Ploumen, Netwerkzorg binnen Utrecht
Kleine ochtendpauze
Jim van Os, Wat is publieke ggz? De oplossing voor low- & high-income landen?
Liesbeth van Gent, Landelijke coalitie leefbare en vitale wijken
Grote Lunchpauze
Bart Bakker & Fred Pijls, ADDO, missie gedreven innovatie binnen het sociaal domein
Caroline van Genk, Beschermd Thuis, promotieonderzoek wijkgericht werken
Kleine middagpauze
Stynke Castelein, Stay connected!
Afsluiting door Jade van der Burght en Marc Groenendijk
Jutekelder
Inloop met koffie en thee
Henriette Cuperus, Sebastian Cardona Cano & Gert-Jan Prosman. Netwerkzorg en mentale gezondheidscentra in Rotterdam
Kleine ochtendpauze
Amy Hameeteman & Jade van der Burght, Netwerkzorg in de praktijk bij Lister
Wesley Lammerts van Bueren & Karin Slager, Resourcegroepen in de praktijk in Zwolle
Grote Lunchpauze
Rene Keet, Netwerkzorg in Noord-Holland-Noord
Celine van den Berg-Doef & Janet van Velzen, Netwerkondersteunend werken met dak- en thuislozen
Kleine middagpauze
Henk Willem Klaassen & Hans van der Wurff, Samenwerken met Naasten? Op naar een structurele samenwerking.
Afsluiting door Jade van der Burght en Marc Groenendijk
Meelzolder
Inloop met koffie en thee
Maarten Bak & Boris Klingenberg, Netwerkzorg met de eerste lijn en sociaal domein in Zuid-Limburg
Kleine ochtendpauze
Marianne van de Linde & Daphne Boeke, Cliënt en naasten; gezamenlijk herstel met resourcegroepen
Dide Hoop, Omdenken naar Netwerkzorg
Grote Lunchpauze
Claudia Lipsch & Christiaan Wittevrongel, Netwerkzorg in de Schilderswijk: verbonden in diversiteit
Koen Westen & Niels Mulder, Zelfevaluatie-instrument Netwerkzorg
Kleine middagpauze
Lieke Bos, Ondersteuning van mantelzorgers en naasten
Afsluiting door Jade van der Burght en Marc Groenendijk
Douchelokaal
Inloop met koffie en thee
Sacha van Geel, Samyra Vruggink & Bente van Dellen, Woonzorgnet Renkum & sociaal domein
Kleine ochtendpauze
Theo Meulman, GEM verhalen uit de praktijk in Doetinchem
Hans Gorissen & Kevin Wien, Kijk op de wijk in Rotterdam
Grote Lunchpauze
Patricia Simonis, An Brusten, Jill Hendriks & Sarah Verkennis, Netwerkzorg binnen het sociaal domein
Esther Andringa, Groupit, hèt platform voor groepsbehandeling in de mentale gezondheidszorg
Kleine middagpauze
Roos van Westrhenen, Farmacogenetica in de psychiatrie
Afsluiting door Jade van der Burght en Marc Groenendijk

Programma 21 Maart 2024 met korte inhoud van de presentaties

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel
}

09.15 - 09.30 UUR

Opening door Juul Reinking, Jade van der Burght, Marc Groenendijk & Liesbeth van Gent

xxx

}

09.30 - 10.15 UUR

Perserij (Main Stage)

Floortje Scheepers (UMC Utrecht, afdeling psychiatrie)

Psychiater, medisch afdelingshoofd

Netwerkzorg in 2024, de stand van zaken

Floortje zal de stand van zaken bespreken in Nederland. Wat was de aanleiding om het over netwerken te gaan hebben? Hoe is het opgepakt en uitgewerkt in de GGZ? Waar liggen nog uitdagingen? De relatie met het Integraal zorg akkoord (IZA), kader passende zorg en de beweging die in Nederland gemaakt wordt om de zorg duurzaam, toegankelijk en goed te houden zal worden besproken.

 

}

10.15 - 11.00 UUR

Perserij (Main Stage)

Juul Reinking (Lister) & Marielle Ploumen (Altrecht)

Voorzitter Raad van Bestuur Lister   |   Voorzitter Raad van Bestuur Altrecht

Netwerkzorg binnen Utrecht

Al voor de invoering van het IZA was er sprake van netwerkzorg binnen Utrecht in de vorm van de gebiedsteams waarin Lister en Altrecht nauw samenwerken. Het gebiedsteam begeleidt vanuit Lister en behandelt vanuit Altrecht. Elk gebiedsteam werkt in een bepaalde gemeente of wijk. In de gebiedsteams wordt nauw samengewerkt met Altrecht en andere (zorg) partijen in de wijk. Graag nemen we de bezoekers mee in de ontwikkeling binnen de gebiedsteams van de afgelopen jaren.
Daarnaast nemen we de deelnemers graag mee in de ontwikkelingen van het regioplan in de regio Utrecht m.b.t. IZA. Waar staan we nu?, welke transities hebben al plaatsgevonden? En waar zitten de uitdagingen?

www.lister.nl
www.altrecht.nl

 

}

10.15 - 11.00 UUR

jutekelder

Henriette Cuperus (Antes), Sebastian Cardona Cano (YOUZ) & Gert-Jan Prosman (Parnassia Groep)

Psychiater, directeur zorg   |   Psychiater, directeur zorg    |   GZ-psycholoog, directeur zorg

Netwerkzorg en mentale gezondheidscentra in Rotterdam

Tijdens de presentatie staan we stil bij de ontwikkelingen van de proeftuin netwerkzorg en van een mentaal gezondheidscentrum in de regio Rotterdam. We staan stil bij de overeenkomsten, de verschillen en hoe we de ontwikkelingen in de toekomst zien. We delen wat we hebben geleerd tot nu toe.

www.anteszorg.nl
www.youz.nl
www.parnassiagroep.nl

}

10.15 - 11.00 UUR

Meelzolder

Maarten Bak & Boris Klingenberg (beiden Maastricht University / Mondriaan)

Psychiater, PhD   |   Psychiater

Netwerkzorg met de eerste lijn en sociaal domein in Zuid-Limburg

De GGZ kent vele afgrenzingen waardoor de zorg wordt gefrustreerd. Belangrijkste is om deze afgrenzingen te doorbreken. Elkaar persoonlijk leren kennen, samenwerken met korte lijnen en integrale inclusieve zorg bieden leidt ertoe dat iemand eerder en met betere aansluiting de zorg krijgt die hij nodig heeft.

www.maastrichtuniversity.nl
www.mondriaan.eu

}

10.15 - 11.00 UUR

Douchelokaal

Samyra Vruggink, Bente van Dellen & Sacha van Geel (allen Woonzorgnet locatie Redichem)

Teamleider   |   Zorgcoördinator   |   Coördinator Ervaringsdeskundigheid, Staf zorg

Woonzorgnet Renkum & sociaal domein

Op het goede moment een arm om je schouder, een steuntje in de rug of een helpende hand: dat kan het verschil maken. Juist ook voor mensen met (complexe) psychische of psychiatrische problemen. Vincent thuis, een onderdeel van Vincent van Gogh biedt daarom zorg en ondersteuning thuis of in in de eigen woonomgeving. Hierbij werken we nauw samen met andere organisaties. Het organiseren en combineren van hulp vergroot de kans dat je weer snel het alledaagse leven op kunt pakken.
Bij thuisbegeleiding richten de teams zich op de cliënt, maar ze kijken ook naar het welzijn, de gezondheid en de veiligheid in de buurt of de wijk. Daarom zoeken ze zo nodig contact met andere organisaties die daar actief zijn. Denk aan een woningbouwvereniging, de wijkagent of een welzijnsinstelling. Ze overleggen hoe de situatie zo stabiel mogelijk kan blijven. Dan gaat het over wonen, werken of dagbesteding. Ook is er oog voor mantelzorgers en andere mensen uit je omgeving. De teams kijken naar alles dat het verschil kan maken.

1. Pilot resourcegroepen en de resultaten hiervan
2. Invoegen van resourcegroepen in bestaand begeleidingsaanbod
3. Samen leren als organisatie
4. Praktijk versus theorie

www.woonzorgnet.nl

 

}

11.00 - 11.15 uur

Kleine ochtendpauze

}

11.15 - 12.00 UUR

Perserij (Main stage)

Jim van Os (UMCUtrecht)

Hoogleraar psychiatrie

Wat is publieke GGZ? De oplossing voor low- & high-income landen?

De huidige staat van geestelijke gezondheidszorg in Nederland kent uitdagingen zoals fragmentatie, ongelijkheid in toegankelijkheid en een nauwe specialistische focus op individuele diagnose en symptoomreductie. Uit analyses blijkt dat om deze uitdagingen aan te pakken, een geïntegreerde public health benadering van geestelijke gezondheidszorg nodig is die de bredere sociale, culturele en existentiële context van psychisch lijden omvat. Het Mental Health Ecosystem (GEM) is een social trial dat een dergelijke benadering nastreeft, gericht op het versterken van de positie van hulpvragers en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende zorgverleners, sociale zorgorganisaties en peer-support organisaties, die samenwerken in een regionaal zorgecosysteem en zich inzetten op basis van een reeks gedeelde waarden. In het ecosysteem worden psychische klachten bekeken door de lens van mentale variatie in context, terwijl de capaciteit van groepsbehandeling wordt opgeschaald en een flexibele, modulaire en task-shifting benadering van (2e orde) behandeling door specialisten in het hele ecosysteem wordt geïntroduceerd. De aanpak is gericht op het mede benutten van van nature beschikbare middelen in de samenleving, buiten professioneel geleide zorginstellingen. Digitale platforms zoals psychosenet.nl en proudtobme.nl, die traditionele ggz aanvullen zullen worden uitgebreid. De capaciteit van herstelcolleges zal worden vergroot, waarbij een nationaal netwerk wordt gevormd dat het hele land bestrijkt. GEM zal worden geëvalueerd met behulp van een populatiegerichte benadering, waarbij een breed scala aan kleinschalige indicatoren met betrekking tot ggz-consumptie, sociale voorspellers en klinische uitkomsten worden omvat. Het succes van GEM is sterk afhankelijk van bottom-up ontwikkeling, ondersteund door betrokkenheid van belanghebbenden, waaronder verzekeraars en beleidsmakers, en co-creatie.

umcutrecht.nl

}

11.15 - 12.00 UUR

Jutekelder

Amy Hameeteman (Lister Overvecht BW) & Jade van der Burght (Lister)

Herstelcoach, coördinator binnen het deelnemende team aan de doorbraakproject NWP   |   BsC

Netwerkzorg in de praktijk bij Lister

Uitkomsten van 2,5 jaar Netwerkzorg (Netwerk Intake en Resourcegroepen) in een Beschermd Wonen team in Overvecht (Utrecht). Hoe het simpel en praktisch werkt in de praktijk. Wat heeft er gewerkt en waarom. Wat zijn de do’s en dont’s

www.lister.nl

}

11.15 - 12.00 UUR

Meelzolder

Marianne van de Linde (Antes divisie Ambulant) & Daphne Boeke (Antes)

VS GGZ en systeemtherapeut   |   VS GGZ MANP

Cliënt en naasten; gezamenlijk herstel met resourcegroepen

Samenwerken aan herstel betekent verder kijken dan alleen naar het herstelproces van de cliënt. Wat als de naaste overbelast is, draagkracht en draaglast uit balans, er veel dynamiek is in het gezin? In deze workshop wordt nader ingegaan op systemisch werken binnen het RG model en de mogelijkheden in de praktijk.

www.parnassiagroep.nl

}

11.15 - 12.00 UUR

Douchelokaal

Theo Meulman (GGNet)

Projectleider Mental Health Hub Doetinchem en Manager Centrum voor Interculturele Hulpverlening

GEM verhalen uit de praktijk in Doetinchem

Mental Health Hub

In de regio Doetinchem zijn de kosten voor mentale zorg hoger dan je op basis van demografische gegevens verwacht. Ook stijgen ze harder dan elders. Zou het kunnen dat de ggz niet alleen mentale problemen behandelt, maar ook sociaal-maatschappelijke? Behalve dat cliënten dus niet altijd de juiste zorg krijgen, leidt het tot wachtlijsten, en zowel tot overals onderbehandeling.

Regio Doetinchem is mede om deze redenen rijp voor een ‘reframing van mentale zorg’: zorg die mensen in hun eigen omgeving bijstaat, in een persoonlijk en moeilijk leerproces, van ‘je ding kunnen doen’ ondanks de uitdaging van een meer dan gemiddelde psychische gevoeligheid. De samenwerkingspartners willen een aanpak middels een actie-onderzoeksprogramma uitvoeren om de gewenste transformatie te realiseren.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere De Stadskamer, Gemeente Doetinchem, GGNet en diverse andere partners die, naast andere speerpunten, ook gericht is op ‘mental health’. Tijdens deze workshop vertellen we er meer over.

ggnet.nl

}

12.00- 12.45 UUR

Perserij (Main stage)

Liesbeth van Gent (De Nederlandse GGZ)

Netwerkcoördinator Volwaardig burgerschap

Landelijke coalitie leefbare en vitale wijken

Hoe draagt een netwerk van gemeentes, bewoners én partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van woonwijken? Een maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda Wonen, bestaande uit Aedes vereniging van woningcorporaties, de Nederlandse ggz, ActiZ, Woonbond, Vereniging Valente, Divosa, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Sociaal Werk Nederland, G40 Stedennetwerk en MIND, verzamelde met Platform31 twaalf praktijkvoorbeelden uit diverse Nederlandse regio’s. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het initiatief. Tijdens deze workshop laten we zien hoe je niet alleen vanuit het perspectief van de GGZ kan bouwen aan de optimalisering van steunsystemen en netwerkzorg binnen een regio.

www.denederlandseggz.nl

}

12.00- 12.45 UUR

Jutekelder

Wesley Lammerts van Bueren & Karin Slager-Visscher (beiden Dimence Fact Zwolle zuid)

Teamleider en SPV   |   Verpleegkundig Specialist

Resourcegroepen in de praktijk in Zwolle

Delen van praktijkervaringen met de resourcemethodiek in het FACT team Zwolle zuid. Hoe werkbaar is de methodiek en wat heeft het ons opgeleverd. Is deze manier van werken passend voor ons FACT team.

www.dimence.nl

}

12.00- 12.45 UUR

Meelzolder

Dide Hoop (Reinier van Arkel/ Herlaarhof)

Pedagogisch wetenschapper/projectleider herstel ondersteunende zorg en ervaringsdeskundige

Omdenken naar Netwerkzorg

Tijdens deze workshop gaan we in op de volgende begrippen: Veranderen van visie, lef en existentiële dimensies vormgeven in de GGZ. En hoe kun je ervaringsdeskundigheid gelijkwaardig positioneren en daardoor samen beter begrijpen? Ook geven we aandacht aan methodische werken aan zingeving.

}

12.00- 12.45 UUR

Douchelokaal

Hans Gorissen (Reakt) & Kevin Wien (Antes)

Herstelcoach / Ontwikkelaar Kijk op de Wijk   |   Agogisch Medewerker GGZ

Kijk op de wijk in Rotterdam

Een Rotterdams initiatief waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘strippenkaart’. Deze strippenkaart heeft inmiddels, door een goede samenwerking met collega’s, cliënten en maatschappelijk betrokken organisaties goed body en vorm gekregen! In deze workshop vertellen we er meer over.

Kijk op de Wijk | Reakt
www.anteszorg.nl

}

12.45 - 13.45 UUR

Grote lunchpauze

}

13.45 - 14.30 uur

Perserij (Main stage)

Bart Bakker & Fred Pijls

x

ADDO, missie gedreven innovatie binnen het sociaal domein

x

}

13.45 - 14.30 uur

Jutekelder

Rene Keet (GGZ Noord-Holland-Noord)

Psychiater, PhD, Voorzitter European Community Mental Health Services network (www.eucoms.net), Epidemioloog, Directeur FIT-academy

Netwerkzorg in Noord-Holland-Noord

GGZ NHN is specialist in geestelijke gezondheidszorg. Onze zorgprofessionals hebben veel kennis van een breed scala aan psychiatrische aandoeningen bij mensen van alle leeftijden. Uw mogelijkheden en wensen zijn een belangrijk uitgangspunt in onze hulpverlening. Wij richten ons daarbij op herstel en, waar dat niet of nog niet mogelijk is, op het draaglijk maken van uw klachten.
Vanuit onze visie: ‘Beter worden doe je thuis’, behandelen wij waar mogelijk in de eigen omgeving. Als het nodig is, schakelen wij daarbij andere (zorg)organisaties in. Wij werken nauw met hen samen, zodat u zo goed mogelijk wordt geholpen.

www.ggz-nhn.nl

}

13.45 - 14.30 uur

Meelzolder

Claudia Lipsch & Christiaan Wittevrongel (beiden Parnassia, GGZ team Schilderswijk)

Psychiater   |   Ervaringswerker

Netwerkzorg in de Schilderswijk: verbonden in diversiteit

Vanuit het doorbraakproject netwerkpsychiatrie bespreken we onze ervaringen met netwerkzorg in de Schilderswijk, in Den Haag. En discussiëren we met de deelnemers aan de hand van praktijkervaringen over de praktische uitvoering en de ervaren uitdagingen in de netwerkintake, de voorbereidende gesprekken met het netwerk en bij de vorming van resourcegroepen.

www.parnassiagroep.nl

}

13.45 - 14.30 uur

Douchelokaal

Patricia Simonis, An Brusten, Jill Hendriks & Sarah Verkennis (allen Vincent van Gogh; Thuisbegeleidingsteam Midden-Limburg)

Coördinator en veldwerker BZZ   |   Gespecialiseerd thuisbegeleider   |   Gespecialiseerd thuisbegeleider

Netwerkzorg binnen het sociaal domein

Netwerkzorg binnen het sociaal domein. De gespecialiseerde thuisbegeleidingsteams Midden-Limburg nemen jullie op een interactieve manier mee in hun ervaringen, worstelingen, uitdagingen en inzichten over mogelijkheden, belemmeringen en obstakels. De rol van de medewerkers verandert van individueel begeleider naar regieondersteuner. Deze nieuwe werkwijze is een prachtige kans om de samenwerking in de keten nog meer te versterken, regie terug te geven aan de cliënt en waarbij een netwerk een prominente rol krijgt.

www.vvgi.nl

}

14.30 - 15.15 uur

Perserij (Main stage)

Caroline van Genk (Tranzo, Tilburg University)

PhD-student

Beschermd Thuis, promotieonderzoek wijkgericht werken

Tijdens de presentatie zal ik de (voorlopige) resultaten delen van de verschillende deelstudies van mijn promotieonderzoek. Wat kunnen we hieruit leren? Wat betekenen deze resultaten voor het beleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau en in de dagelijkse praktijk?

www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo

}

14.30 - 15.15 uur

Jutekelder

Celine van den Berg-Doef (HVO Querido afdeling VanStart) & Janet van Velzen (Leger des Heils)

Persoonlijk Begeleider en Trainer   |   Beleidsmedewerker en projectleider

Netwerkondersteunend werken met dak- en thuislozen

In onze bijdrage delen we hoe in Amsterdam vier verschillende organisaties medewerkers hebben toegerust om met andere ogen te kijken naar naasten en steunende netwerken voor hun cliënten. Hoe is hierdoor het werk veranderd en vooral wat brengt het de Amsterdammers die zij begeleiden? Én ook de vraag ‘hoe ziet de implementatie van een dergelijk traject er binnen een organisatie uit’?

www.hvoquerido.nl

}

14.30 - 15.15 uur

Meelzolder

Koen Westen (Avans/CCAF/ReiniervanArkel) & Niels Mulder (Parnassia/Antes)

Docent/Senior-Onderzoeker | Professor

Zelfevaluatie-instrument Netwerkzorg

Met dit zelfevaluatie-instrument Netwerkzorg willen we de individuele formele of informele professionals uit het domein van welzijn, zorg of ggz, mantelzorgers of vrijwilligers een handreiking bieden om vanuit hun perspectief te evalueren hoe ze werken in en met het netwerk rondom burgers.  Kwaliteitswerk is teamwerk, is niet statisch en past in een continu proces van verbeteren. Alle betrokken hulpverleners dragen hieraan bij; alle betrokken hulpverleners kunnen toetsen/bevragen hoe ze werken met de persoonlijke netwerken van betrokkenen. Heb jij als hulpverlener een rol in het persoonlijk netwerk van mensen? Dan heb je een bijzondere verantwoordelijkheid en kun je dit instrument ter hand nemen om je praktijk te verbeteren.

www.ccaf.nl
www.anteszorg.nl

 

}

14.30 - 15.15 uur

Douchelokaal

Esther Andringa (Groupit)

GZ-psycholoog / psychotherapeut, oprichter Groupit

Groupit, hèt platform voor groepsbehandeling in de mentale gezondheidszorg

Groupit heeft als missie het groepsgericht werken in de mentale gezondheidszorg te bevorderen. Groupit is een applicatie waarmee instellingen hun groepen gemakkelijk kunnen organiseren en die een altijd up-to-date groepenoverzicht biedt, zowel voor binnen- als tussen instellingen. Door groepsgewijze behandeling intern en regionaal beter te organiseren, dragen we bij aan het verkorten van de wachttijden in de GGZ.

www.groupit.nu

}

15.15 - 15.30 uur

Kleine middagpauze

}

15.30 - 16.15 uur

Perserij (Main stage)

Stynke Castelein (Rijksuniversiteit Groningen en Lentis)

Hoogleraar Herstelbevordering bij ernstig psychische aandoeningen & hoofd Lentis Research

Stay connected!

Een warm pleidooi wordt gehouden voor wetenschappelijk onderzoek doen met narratieven met verschillende voorbeelden. We kunnen zo verschrikkelijk veel leren van herstelverhalen die ons inzicht geven in herstelprocessen, daar waar kwantitatief zich vooral richt op uitkomsten. Wist u dat persoonlijk herstel een transdiagnostisch concept is en dat het verbonden zijn met anderen hierin het meest wordt genoemd? Stay connected is de boodschap dus!

www.lentis.nl

}

15.30 - 16.15 uur

Jutekelder

Henk Willem Klaassen (Naastenbetrokken en HVO-Querido) & Hans van der Wurff (Lister)

Naastenadviseur en trainer samenwerken met naasten   |   Familiecoach en familievertrouwenspersoon

Samenwerken met Naasten? Op naar een structurele samenwerking

Als je nog blijft steken in de vraag ´hoe overleef ik de naasten?´ is dit een workshop voor jou! In deze interactieve workshop van twee ervaren (familie)deskundigen onderzoeken we hoe werkelijke naastbetrokkenheid er uit kan zien. We kijken naar het perspectief en de rol van de hulpverlener, naaste én client; van ad hoc oplossingen naar werkelijke samenwerking. Hans en Henk-Willem nemen je mee in hun rijke ervaring met en visie op dit thema.

www.naastenbetrokken.nl
www.lister.nl

}

15.30 - 16.15 uur

Meelzolder

Lieke Bos (MantelzorgNL)

Trainer, adviseur

Ondersteuning van mantelzorgers en naasten

We zijn een landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers. Samen met andere landelijke partijen als Mind, Ypsilon, Naasten Centraal en Movisie werken wij aan een werkkaart voor professionals van sociaal domein en GGZ. Een werkkaart om met elkaar mantelzorgers en naasten van mensen met GGZ-problematiek zo goed mogelijk te ondersteunen. We willen lokaal bruggen bouwen en lokale samenwerking stimuleren.

www.mantelzorg.nl

}

15.30 - 16.15 uur

douchelokaal

Roos van Westrhenen (Parnassia Groep, King’s College London UK)

Ass. Prof. Psychiater & Klinisch Farmacoloog (MD, PhD), Hoofd Polikliniek Farmacogenetica Parnassia Amsterdam

Farmacogenetica in de psychiatrie

Er zal een overzicht van farmacogenetica in de psychiatrie worden geboden door bespreken van de achtergronden, de Leidraad farmacogenetica in de Psychiatrie van de NvvP, de klinische praktijk op de Polikliniek farmacogenetica, het onderzoeksproject PSY-PGx en het Netwerk Farmacogenetica in de Psychiatrie.

www.PSY-PGx.nl
Ass. Prof. R. van Westrhenen (MD. PhD) (PsyQ Verwijzerssite)

}

16.15 uur

Afsluiting door Jade van der Burght en Marc Groenendijk

Share This