Multiple Choice vragen t.b.v. accreditatie psychiaters Congres Netwerkpsychiatrie donderdag 27 mei 2021

Op welke niveaus richt netwerkpsychiatrie zich?
Bijeenkomsten van de resourcegroepen worden door familie als waardevol ervaren, omdat:
Een triade-gesprek op de High & Intensive care (HIC) is een voorbeeld van:
De Individual Recovery Outcomes Counter (I-ROC)
Bij stagnerende herstelprocessen binnen active recovery triade (ART) kan herdiagnostiek handvatten bieden. Wat valt op bij herdiagnostiek?
Peer supported open dialoque (POD) is ontwikkeld in:
De implementatie van resourcegroepen binnen het sociaal domein blijkt niet altijd eenvoudig. Welke factoren zijn hierbij het meest belemmerend?
Flexible assertive community treatment F-ACT is in Nederland ontwikkeld. Hoe lang wordt er in Nederland met dit model gewerkt?
Hoe staat het met het wetenschappelijk bewijs van resourcegroepen, bij jongeren vanaf 12 jaar?
Netwerkpsychiatrie kent een aantal bouwstenen. Welke hoort niet in het rijtje thuis
Vul hier uw BIGnummer in*

 

Onder redactie van Niels Mulder psychiater en hoogleraar OGGZ Erasmus MC, Tom van Mierlo psychiater en bestuurder Reinier van Arkel, Sandra Vos psychiater en directeur GGZ Breburg, Frits Bovenberg en Gijs Francken.

De controle van de werkelijke deelname aan de livestream vind als volgt plaats:

  • De livestream is te volgen d.m.v. een persoonlijke unieke link via een speciaal gebouwde website.
  • Onze technici kunnen exact zien wie zijn ingelogd op welk moment.
  • Achteraf worden deze inloggegevens aan de hand van het logboek gecontroleerd met de lijst aangemelden.
 
Share This