Programma F-ACT Jubileum
congres en kennisfestival

Donderdag 22 Juni 2023 vanuit de Rijtuigenloods in Amersfoort

Programma 22 Juni 2023

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel
}

09.30 - 09.50 UUR

Plenaire opening door Elsbeth de Ruijter (voorzitter F-ACT Nederland en lid RvB, psychiater (GGZ NHN))
}

09.50 - 10.35 UUR

Grote Zaal

Marcel Hilwig (F-ACT, Mondriaan), Katinka Kerssens (GGZ NHN) & Mark Blaauw (ervaringsdeskundige)

Psychiater en manager zorg FACT teams Mondriaan   |  Oud bestuurslid F-ACT Nederland, Manager maatwerk centra voor werk en ontwikkeling bij GGZ NHN

20e F-ACT Congres

F-ACT heeft zich in Nederland ontwikkeld tot het belangrijkste zorgorganisatie-model voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening. We laten zien hoe die ontwikkeling gelijk is opgegaan met de uitdagingen die de doelgroep de afgelopen decennia heeft moeten aan gaan.

www.mondriaan.eu

}

10.40 - 11.25 UUR

Grote Zaal

Nicolas Daumerie (EPSM Lille Metropole)

Psycholoog / onderzoeksleider

Bienvenue en Lille, herstel en empowerment in Frankrijk

Deze presentatie gaat over: “Vermaatschappelijking van de zorg: een fundamentele factor voor herstel en empowerment. Een ervaring van geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg in Lille.”

www.univ-lyon2.fr
www.epsm-lille-metropole.fr

}

10.40 - 11.25 UUR

droogcabine

Niels Mulder (Parnassiagroep, Erasmus MC)

Hoogleraar, psychiater, onderzoeker

F-ACT, netwerkzorg en netwerkpsychiatrie, de stand van zaken

Tijdens deze lezing gaan we kort terug in de tijd. Hoe is ACT ontstaan? Hoe is F-ACT ontstaan? Hoe is netwerkpsychiatrie ontstaan? Waar staan we nu? En hoe ontwikkelen de netwerken binnen wijken en regio’s zich de komende jaren?

www.parnassia.nl

}

10.40 - 11.25 UUR

Zandstraalcabine

Esther Croes (Trimbos-instituut, project tabaksontmoediging) & Anton van Balkom (Trimbos-instituut en Nederlandse GGz)

Arts-epidemioloog   |   Aanjager rookvrije zorg

Een rookvrije ggz; nut, noodzaak en aanpak

De hele zorg is in 2030 rookvrij, dat is zo afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Ook in de GGz, waar roken “zo belangrijk is voor het opbouwen van een therapeutische relatie”, waar “roken echt niet het hoofdprobleem is”, “er is al zoveel verveling is” en “de stress van stoppen alleen maar leidt tot exacerbaties”? In deze workshop beantwoorden we deze vraag volmondig met: “ja, juist daar, want zware rokers (en daar zijn er nogal wat van in de psychiatrie) verliezen gemiddeld 13 levensjaren. En patiënten met een psychiatrische diagnose hebben net als alle andere Nederlanders recht om daartegen beschermd te worden.” We bespreken drempels en goede voorbeelden en stemmen de workshop af op de inbreng van de workshopdeelnemers.

www.trimbos.nl
www.denederlandseggz.nl

 

}

10.40 - 11.25 UUR

Ketelhuis

Joeke Meijer (F-ACT Noord van Mentrum) & Marco Roestenburg (Arkin – ACT en Zorgtoeleiding)

Manager bedrijfsvoering   |  Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en manager bedrijfsvoering

Buurtteam op Arkin locatie en de integrale pre-intake Noord
Afgelopen congres hebben wij de F-ACT inspiratieprijs gewonnen. Aanmeldingen vanuit het F-ACT team krijgen een pre-intake met de BGGZ en het buurtteam. Tijdens deze samenwerking tussen twee organisaties staat het maatschappelijk herstel op de voorgrond.

www.arkin.nl
www.mentrum.nl/

}

10.40 - 11.25 UUR

Onderdelendepot

Marlou Stijnen & Bente Rehr (beiden Mondriaan)

Ergotherapeut   |   Manager zorg en Ergotherapeut

Ergotherapie: de ‘missing link’ in het FACT-team?

We nemen je mee in wat de rol van een ergotherapeut is in een FACT-team en wat het onderscheidend vermogen is ten opzichte van de andere (meer voor de hand liggende) disciplines.
De deelnemer krijgt zicht op hoe de ergotherapeut van waarde kan zijn in de behandeling van de (EPA)patiënt en wordt aan het denken gezet over de mogelijke positie van de ergotherapeut binnen het eigen fact-team.

www.mondriaan.eu

}

10.40 - 11.25 UUR

Houtwagen

Nita Slijfer- van de Berkt & Martin Voerman (beiden GGz Centraal F-ACT Stadskern)

GGZ Agoog, Maatschappelijk werk en Autisme Deskundige   |   Verpleegkundig Specialist GGZ, teamleider behandelzaken

Autisme deskundigheid binnen F-ACT
  • Introductie, wat is een autisme deskundige
  • Wat kan de rol van een autisme deskundige zijn binnen F-ACT
  • Waarom deze expertise in F-ACT – hoe sluit F-ACT methodiek aan bij de zorgbehoefte
  • ASS Kenmerken
  • Netwerk betrokkenheid

www.ggzcentraal.nl

}

10.40 - 12.40 UUR

Buitenprogramma

Inschrijven vanuit de inschrijfbalie

Klaas Schaafsma & Barney Pattiwael van Westerloo

SPV  |  Ervaringsdeskundige 

Fietstocht Amersfoort Stadskern
Tijdens deze buitenactiviteit ga je fietsen samen met een ervaringsdeskundige en een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. De belangrijkste ontmoetingspunten in de wijk worden bezocht. En je krijgt een goed beeld van alle burgerinitiatieven die deze wijk vlakbij het station rijk is.
}

11.30 - 11.50 UUR

KLEINE PAUZE
}

11.50- 12.35 UUR

Grote Zaal

Guus van Weelden (UWV)

Lid raad van bestuur

Werk en mentale gezondheid
In mijn verhaal leg ik graag de verbinding tussen mijn huidige werk bij UWV en mijn vorige werk in de GGZ. Wat betekent werk voor ons allemaal (o.a. zingeving, sociale contacten, structuur) en dus ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid?
Hoe staat het met de deelname van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan de arbeidsmarkt? En hoe stellen werkgevers zich hierin op?

www.uwv.n l

}

11.50- 12.35 UUR

Droogcabine

Elleke Schoenmakers (Gemeente Tilburg)

Beleidsadviseur sociaal domein

F-ACT+, integraal team voor inwoners met ernstige psychische aandoeningen
Binnen o.a. de gemeente Tilburg, en in Friesland, doen we een drie jarig experiment met een integraal F-ACT team, waarbij de inwoners door één team met een mix van medewerkers uit het sociaal domein en de GGZ worden geholpen om op deze manier optimaal effect te behalen op alle leefdomeinen.

www.tilburg.nl

}

11.50- 12.35 UUR

Zandstraalcabine

Lieke Zomer (Amsterdam UMC, afdeling Ethiek, recht en humaniora)

Docent aan de Vrije Universiteit

Het Active Recovery Triad (ART) model: resultaten van zes jaar onderzoek in de langdurige GGZ
Sinds 2016 wordt er in 18 verschillende GGZ-instellingen en RIBWs gewerkt met het Active Recovery Triad (ART) model. Het ART model biedt een nieuw perspectief voor de langdurige GGZ, waarbij de focus ligt op herstel ondersteunende zorg voor cliënten met ernstige psychische aandoeningen en een actieve samenwerking in de triade (cliënt, naasten en zorg professionals). Zeker wanneer behandeling en begeleiding door aparte teams wordt geboden (bijvoorbeeld in beschermd wonen), vraagt dit een actieve samenwerking met F-ACT teams. In deze presentatie worden de resultaten van zes jaar onderzoek naar het ART model gepresenteerd, waarin gefocust is op de validatie van de ART monitor, de implementatie van het ART model in de praktijk en de effecten van het ART model op herstel van cliënten en de kwaliteit van herstelondersteunende zorg.

www.art-psy.nl/

}

11.50- 12.35 UUR

Ketelhuis

Ellen Berghmans (KULeuven)

Klinisch Psycholoog en onderzoeker

Zorgmijding ombuigen in functie van herstel
Omschrijving van kader en duidelijke handvaten rond helpende en belemmerende factoren om zorgmijding om te buigen naar herstel ondersteunende zorg. Dit is het resultaat van onderzoek bij 6 Vlaamse bemoeizorg teams. Zowel cliënten, hulpverleners als informeel netwerk werden betrokken in dit onderzoek.

www.ppw.kuleuven.be

}

11.50- 12.35 UUR

Onderdelendepot

Paul van Deun (zelfstandig gevestigd)

Klinisch psycholoog

Verslaving benaderen als een gekaapt verlangen
Op basis van neurobiologische bevindingen geven we concrete handvaten voor de behandeling van middelen en gedragsverslavingen en voor het werken aan herstel.

www.paulvandeun.be

}

11.50- 12.35 UUR

Houtwagen

Elsbeth Kuysters (Stichting Saarisnietgek)

Psycholoog, schrijver, mede-oprichter Saarisnietgek, moeder

Saarisnietgek en jij ook niet!
Als moeder van een kind dat het niet heeft gered met haar mentale problemen, deel ik een aantal ervaringen met u over jeugdzorg. Tevens laat ik u kennismaken met een daaruit voortgekomen innovatief Magazine Saarisnietgek, om mentale gezondheid laagdrempelig bespreekbaar te maken bij kinderen 10-12 jaar.

www.saarisnietgek.nl
www.elsbethkuysters.nl

}

12.40 - 13.40 uur

grote zaal

ketelhuis

(voor leden F-ACT Nederland)

GROTE PAUZE (en ledenvergadering vereniging F-ACT Nederland, deze is in het ketelhuis)
}

13.40- 14.25 uur

Grote Zaal

Elsbeth de Ruijter (F-ACT Nederland & GGZ Noord-Holland Noord)

Voorzitter, Lid raad van bestuur & psychiater 

innovatieve ideeën in de FACT-zorg (VNN en GGZ NHN)

De teams geven een korte toelichting op de korte films die zij hebben gemaakt. En daarna is er de gelegenheid om vragen te stellen aan aan de medewerkers van de vier teams die meedingen naar de FACT Inspiratieprijs 2023.

}

13.40- 14.25 uur

Droogcabine

Theo Hoedemaker & Arie Kars (beiden Familie als bondgenoot)

beiden Familie ervaringsdeskundige

Familie is er altijd
Hulpverleners zijn passanten in het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid, familie is er altijd. Hou houd je als hulpverlener de familie erbij, werk je samen en ondersteun je die waar nodig en noodzakelijk? En, wat vraagt dit van jou als professional? Met een ervaringsverhaal en tips voor vruchtbare samenwerking met familie wordt de samenwerking in de triade een stuk doeltreffender.
}

13.40- 14.25 uur

Zandstraalcabine

Bart Bakker (Anders denken doen en organiseren) & Fred Pijls (GGZ Oost Brabant)

Aanjager   |   MHA

Proeftuin Ruwaard, anders denken, doen en organiseren
Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan alle inwoners van de wijk.

www.andersdenkendoenorganiseren.nl www.ggzoostbrabant.nl

}

13.40- 14.25 uur

Ketelhuis

Hans Kroon (Tilburg University & Trimbos instituut) & Philippe Delespaul (Universiteit Maastricht)

Hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering – Programmahoofd   |   Hoogleraar innovatie in de ggz

Alles over F-ACT, basisprincipes en essentiële onderdelen
Alles over F-ACT, basisprincipes en essentiële onderdelen
Toen F-ACT twintig jaar geleden ontwikkeld werd, stond het proactief nemen van de zorgverant-woordelijkheid voor mensen met integrale zorgbehoeften (EPA) centraal. De noodzakelijke resources voor optimale zorg kregen een plaats aan de F-ACT-tafel. Nu, anno 2022, weten we beter hoe (en waarom) de cliënt centraal te stellen en herstelgerichte zorg vorm te geven samen met de regionaal beschikbare voorzieningen, netwerken en de personen uit de leefwereld van de betrokkene (resources) als belangrijke partners voor de ontwikkeling van optimale, geïntegreerde zorg. F-ACT herontdekt zichzelf en sluit aan bij en integreert in regionale netwerken. Nog steeds kenmerkt F-ACT zich als een verantwoordelijkheid nemend team, voor de meest kwetsbare burgers, maar gaat veel meer in dialoog met de cliënt, diens persoonlijke netwerk en de voorzieningen uit het maatschappelijke domein om gezamenlijk procesgerichte integrale herstelzorg vorm te geven. In deze workshop verkennen we hoe een F-ACT team kwalitatief beter kan worden in deze veranderende wereld.

www.maastrichtuniversity.nl
www.trimbos.nl

 

}

13.40- 14.25 uur

Onderdelendepot

Tom van Mierlo (Reinier van Arkel) & Koen Westen (CCAF, Avans en Reinier van Arkel)

Psychiater, voorzitter raad van bestuur   |   Senior-Onderzoeker, docent-onderzoeker en vicevoorzitter

De lol van het certificeren
Tijdens deze sessie laten we zien dat certifiëren een serieuze maar ook interessante en leuke manier is om de kwaliteit van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen te verbeteren. De workshop is interessant voor ervaren auditoren en ook voor professionals met interesse.

www.reiniervanarkel.nl
www.avans.nl

 

}

13.40- 14.25 uur

Houtwagen

Anne van Broeckhuijsen (GGZ- Centraal / Fact Amersfoort Stadskern)

SPV (io)

Ouderschap en psychiatrie
Uit onderzoek komt naar voren dat 48 procent van de mensen met een ernstige psychiatrische problematiek kinderen heeft. Professionals betrokken bij ouders met ernstige psychiatrische problemen moeten oog hebben voor de ouderrol. Preventie en aandacht voor de ouderrol kunnen ernstige problemen voorkomen en leveren een positieve bijdrage aan het herstelproces.

www.ggzcentraal.nl

 

}

14.35 - 15.20 uur

grote zaal

Adriana Lichtenberg (Mental Health Caribbean (Bonaire) Afdeling: FACT)

GZ psycholoog

Factzorg op Bonaire, een eiland zonder eilandjes

In deze lezing ga ik jullie vertellen over het FACT- team op Bonaire, het enige CCAF gecertificeerde FACT-team in de Caribbean. Dit team biedt toegang tot ambulante psychiatrie en verslavingszorg en biedt intensieve outreachende multidisciplinaire zorg. De zorg richt zich op mensen met de meest complexe en chronische zorgbehoeften (populatie met EPA, waarbij er nauwe samenwerking is met ketenpartners en de betrokkenen (o.a. familie). Daarnaast wordt er gezien de beperkte mogelijkheden op het eiland en binnen de regio, zoveel mogelijk opname voorkomend gewerkt.

www.mentalhealthcaribbean.com

 

}

14.35 - 15.20 uur

Droogcabine

Yolande Voskes (Amsterdam UMC en GGz Breburg)

Universitair docent, Senior onderzoeker

Tien jaar high en intensive care: ontwikkeling en stand van zaken
In 2012 werd het initiatief genomen een nieuw model te ontwikkelen wat zou bijdragen aan betere zorg en het zoveel mogelijk voorkomen van dwang en separatie in het bijzonder. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en is er veel gebeurd. In deze presentatie zullen de ontwikkelingen en de huidige stand van zaken aan bod komen.

 

 

}

14.35 - 15.20 uur

Zandstraalcabine

Margret van der Leest (Reinier van Arkel / Magnolia), Dionne Glazenborg (Reinier van Arkel / Poli gerontologie) & Jojanneke Briek (Verslavingszorg Noord Nederland (VNN))

Kwaliteitsverpleegkundige   |   Verpleegkundig specialist i.o.  |  Verpleegkundig Specialist GGZ

Palliatieve zorg in de psychiatrie

Het op tijd signaleren en onderkennen van de noodzaak van palliatieve zorg bij cliënten met EPA.
Het integreren van deze zorg in de behandeling.

www.reiniervanarkel.nl
www.vnn.nl

}

14.35 - 15.20 uur

Ketelhuis

Niels Ballemans, Judith Kuijpers (Vrouw Muskens) & Monique Almekinders (GGz Breburg)

Beeldend Kunstenaars   |   Sr. Medewerker Herstel en Ervaringsdeskundigheid

Vrouwmuskens, een artistrun community
Een geweldige samenwerking tussen een kunstenaarscollectief en een GGZ-instelling! Wil je weten hoe dat werkt? Na een pilotjaar vol waanzinnige ervaringen vertellen wij graag alles over dit te gekke project!

www.vrouwmuskens.nl
www.ggzbreburg.nl

}

14.35 - 15.20 uur

onderdelendepot

Nici Ansems (Novadic-Kentron, medisch ambulante zorg) & Matty van Loon (F-ACT Amarant)

Behandelaar verslavingszorg en GGZ-agoog   |   Regie behandelaar en orthopedagoog generalist

Behandeling bij het beperkte brein….. en wie is dan beperkt?

Vervolg op die van vorig jaar. Meer de diepte in. Wat zeggen laatste onderzoeken en hoe te passen in de praktijk.
40 procent van de patiënten binnen de GGZ hebben een licht verstandelijke beperking. Hoe hen zorgvuldig te bedienen.

www.novadic-kentron.nl
www.amarant.nl

}

14.35 - 15.20 uur

Houtwagen

Guntur Sandino (CleVR B.V.)

CEO & Oprichter

Virtual Reality Cognitieve gedragstherapie (VR-CGT): wat gaat het mij en mijn patiënt brengen?

Virtual Reality Cognitieve Gedragstherapie (VR-CGT) is een evidence based technologie die wordt ingezet als middel om de exposure component van CGT te verbeteren. Wat brengt dit de behandelaar en de patiënt? Wat is de status van VR-CGT en wat brengt de toekomst?

www.clevr.net

}

14.35 - 15.20UUR

Buitenprogramma

Inschrijven vanuit de inschrijfbalie

Klaas Schaafsma & Barney Pattiwael van Westerloo

SPV  |  Ervaringsdeskundige 

Fietstocht Amersfoort Stadskern
Tijdens deze buitenactiviteit ga je fietsen samen met een ervaringsdeskundige en een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. De belangrijkste ontmoetingspunten in de wijk worden bezocht. En je krijgt een goed beeld van alle burgerinitiatieven die deze wijk vlakbij het station rijk is.
}

15.20 - 15.40 uur

Kleine pauze

}

15.40 - 16.25 uur

grote zaal

Koen Westen (CCAF, Avans en Reinier van Arkel)

Senior-Onderzoeker, docent-onderzoeker en vicevoorzitter

RVV-lezing. F-ACT: verleden, heden en toekomst!
Tijdens het F-ACT-congres van 2015 vroeg Andries Baart ons om volwassen te worden. Zijn we nu volwassen en kunnen we al realistisch terug en vooruit kijken? Wat heeft onze jeugd en puberteit dan opgeleverd? Hoe zijn onze eerste relaties bevallen en wat is daar uit voort gekomen? Een prachtig jubileum vandaag, een ABC op de maat van Frans Bauer of toch die reflectie op 20 jaar F-ACT in Nederland?

www.avans.nl

}

16.25 - 16.35 uur

Korte reflectie F-ACT Congres vanuit positieve gezondheid door Machteld Huber

}

16.40 - 18.00 uur

Feestelijke afsluiting door Marcel Hilwig en Niels Mulder (met een hapje en drankje)

Partners

Share This