Jongeren & Mentale Gezondheid

Congres & Kennisfestival

 

Donderdag 23 november 2023
Frits & Gijs organiseert in samenwerking met het platform FACT Jeugd, JIM, Uitgeverij Boom, en vele andere partners op donderdag 23 November 2023 het Congres & Kennisfestival “Jongeren & Mentale Gezondheid” in de Maassilo in Rotterdam.

Wat kun je verwachten?

Het aantal jongeren met mentale problemen is verdubbeld. In de afgelopen jaren was gemiddeld achttien procent van de 12- tot 25-jarigen ‘psychisch ongezond’ (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)). Dat komt neer op niet minder dan 488.000 jongeren. De verslechtering van de mentale gezondheid van jongeren hangt onder andere samen met de nasleep van coronamaatregelen als schoolsluitingen en lockdowns. “Jongeren voelden zich vaker neerslachtig en somber”. Ook de wereldwijde crisissen, denk aan het klimaat, de oorlog in Europa en dure energie spelen parten.

Bij meisjes en jonge vrouwen is de mentale gezondheid het meest verslechterd. Bijna een kwart van deze groep wordt aangemerkt als ‘psychisch ongezond’. Voor de coronacrisis, in 2019, was dit veertien procent. “Maar ook meer jonge mannen kregen te maken met een slechtere mentale gezondheid”, stelt het CBS vast. Vanuit eerder onderzoek bleek al dat de mentale gezondheid van jongeren verslechterde vanaf het laatste kwartaal van 2020. Die trend zette door en is nog niet gestopt.

Mede om deze redenen organiseren wij een congres over jongeren. Gezien de zorgwekkende cijfers is het van belang dat we aandacht blijven vragen voor jongeren en mentale gezondheid. Wie goed luistert en rondkijkt ziet dat er wel degelijk mooie, verrassende en veelbelovende initiatieven worden ontwikkeld om jongeren veerkrachtiger en weerbaarder te maken. Het is tijd om hier meer bekendheid aan te geven.

Op donderdag 23 november organiseert een nieuw collectief bestaande uit o.a. het platform FACT Jeugd, JIM, Uitgeverij Boom, Frits & Gijs en vele andere partners het congres Jongeren & Mentale Gezondheid. Tijdens deze dag in de Maassilo in Rotterdam laten we zien en horen wat er zoal ontwikkeld wordt voor deze specifieke doelgroep.

Nieuwe inzichten en methoden worden gedemonstreerd, we laten de meest recente familie-interventies zien, we gaan dieper in op de verbinding tussen school en mentale gezondheidszorg en nodigen de beste sprekers uit om hun oplossingen en recente ervaringen te delen met de deelnemers.

De doelgroep van het congres bestaat uit begeleiders en hulpverleners aan ‘jongeren met een meervoudige en/of complexe hulpvraag’. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van FACT Jeugd-teams, medewerkers die (meer) ervaring willen opdoen met JIM, medewerkers van de jeugdzorg, jeugd ggz-teams, CIT-teams, crisisteams specifiek voor jeugd, HIC-Jeugd en/of IHT-Jeugd.

Accreditatie is toegewezen voor VSR (6 punten), V&VN (6 punten), NVvP (5 punten), FGzPt (6 punten), NIP/NVO (5,5 punten), Registerplein (6 punten), SKJ (5,75 punten), VVGN (5 punten) en in aanvraag voor NVRG.

Onze Partners

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Laat hier uw maildres achter 

 

De inschrijving is gelukt

Share This