Programma Jongeren en Mentale Gezondheid

Donderdag 23 November 2023 vanuit de Maassilo in Rotterdam

Programma 23 November 2023

Zalen
09.10
09.30
10.10
10.50
11.10
11.50
12.30
13.30
14.10
14.50
15.10
15.50
16.30
Platform one
Plenaire opening door dagvoorzitter Hilde Taverne
Arne Popma, Projecten die er toe doen
Sharon Stellaard, Boemerangbeleid: (h)erkennen en doorbreken van disfunctionele beleidspatronen
Kleine koffie- en theepauze
Sophie Leijdesdorff, @ease; peer-to-peer counseling voor jongeren met mentale problemen
Fredrique Coelman, 0 kinderen in de gesloten jeugdzorg, is dat mogelijk?
Grote lunchpauze
Rob Wolters, Tafelgesprek Groene GGZ; samen een blokje om denken
Levi van Dam , JIM op de groei: Natuurlijk mentorschap
Kleine koffie- en theepauze
Therese van Amelsvoort, Transitieteam Mondriaan
Jongeren in gesprek met professionals Tafelgesprek; wat hebben we geleerd vandaag?
Korte afsluiting van de dag door Hilde Taverne
Platform three
Plenaire opening door dagvoorzitter Hilde Taverne
Anne Pelzer & Michel van den Bogaard, Autonomie- en herstelbevorderend werken binnen een netwerk
Kleine koffie- en theepauze
Saadeldin Berkhout & Els Bijman, JIM & Mentale Gezondheid
Marieke Willems, Netwerkzorg met jonge inwoners
Grote lunchpauze
Leontien Los & Nina Schouten, Redesiging Relapse
Alice Broersma, Meervoudige problematiek vanuit juridisch perspectief
Kleine koffie- en theepauze
Cor van Liere, De Netwerkintake bij jongeren
Korte afsluiting van de dag door Hilde Taverne
The basement
Plenaire opening door dagvoorzitter Hilde Taverne
Kleine koffie- en theepauze
Iris Peelen & Beau Ackerman, in gesprek met jongeren over zelfbeschadiging
Ruben Koster, Het verhaal achter Gratitude Booth
Grote lunchpauze
Elsbeth Kuysters, Saar is niet gek, en jij ook niet: mentale gezondheid kinderen 10-12 jaar
Evelyn Vischedijk & Linda Smit, Garage2020, Samen een toekomst ontwerpen voor een mentaal veerkrachtige jeugd
Kleine koffie- en theepauze
Iris Workum, Transformers Community, Preventie vanuit peer support
Korte afsluiting van de dag door Hilde Taverne

Programma 23 November 2023 met korte inhoud van de presentaties

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel
}

09.10 - 09.30 UUR

Plenaire opening door dagvoorzitter Hilde Taverne
}

09.30 - 10.10 UUR

Platform one

Arne Popma (Amsterdam UMC en Levvel)

Psychiater en hoogleraar

Projecten die er toe doen

Arne geeft een presentatie en overzicht van projecten die er toe doen. Nieuwe inzichten en methoden worden gedemonstreerd, Arne laat de meest recente projecten en interventies zien, en gaat dieper in op de verbinding tussen psychiatrie en justitie.

www.vumc.nl
www.levvel.nl

}

10.10 - 10.50 UUR

Platform one

Sharon Stellaard (Zelfstandig)

Onderzoeker

Boemerangbeleid: (h)erkennen en doorbreken van disfunctionele beleidspatronen

Inzichtelijk maken van terugkerende patronen in het passend onderwijs en jeugdzorgbeleid en in dialoog treden over het doorbreken daarvan.

www.sharonstellaard.nl

}

10.10 - 10.50 UUR

platform three

Anne Pelzer & Michel van den Bogaard (beiden Herlaarhof, onderdeel van Reinier van Arkel )

Drs.   |   Kinder- en jeugdpsychiater 

Autonomie- en herstelbevorderend werken binnen een netwerk

Autonomie- en herstel bevorderend werken is een ziens- en werkwijze, gebruik makend van evidence-based methoden, die op diverse fronten voordelen oplevert. Jongeren voelen zich meer gezien en begrepen, worden korter opgenomen en er vindt vrijwel geen drang & dwang plaats. Ouders zijn nauw betrokken en leren hoe ze zich op een geweldloze manier kunnen verzetten tegen ongewenst gedrag. Professionals werken in een prettige, veilige werkomgeving waarbij visie en methodiek in lijn ligt met hun persoonlijk waarden.

Maar, hoe doe je dit samen in de keten in het heetst van de strijd? Deel je dezelfde waarden? Wat zijn de dilemma’s?

www.reiniervanarkel.nl

}

10.50 - 11.10 UUR

Kleine koffie- en theepauze
}

11.10 - 11.50 UUR

Platform one

Sophie Leijdesdorff (Universiteit Maastricht, department of Psychiatry and Neuropsychology & Stichting @ease)

Psycholoog & postdoctoraal onderzoeker

@ease; peer-to-peer counseling voor jongeren met mentale problemen

Ondanks dat veel mentale problemen al vroeg in het leven ontstaan is hulp voor jongeren vaak slecht toegankelijk. Sinds 2018 kunnen jongeren van 12-25 jaar binnenlopen bij 11 @ease-centra, gratis en anoniem. Getrainde leeftijdsgenoten en ervaringsdeskundigen bieden een luisterend oor. Professionals zijn op de achtergrond beschikbaar.

www.ease.nl

}

11.10 - 11.50 UUR

platform three

Saadeldin Berkhout & Els Bijman (beiden JIMwerkt)

Content Creator/Trainingsacteur/Ervaringsdeskundige  |   Procesbegeleider/Supervisor

JIM & Mentale Gezondheid

Werkzaam vanuit JIMwerkt, wil ik als ervaringsdeskundige en jongere de deelnemers interactief mee nemen naar wat een JIM kan betekenen. Bijvoorbeeld voor mij, tijdens de lockdown; heb ik dips gehad, maar ik kwam er best positief uit. Hoe? Dat vertel ik in deze workshop.

jimwerkt.nl

}

11.10 - 11.50 UUR

The basement

Iris Peelen & Beau Ackerman (beiden Stichting Zelfbeschadiging)

Beiden Ervaringsdeskundige/vrijwilliger

Iris Peelen & Beau Ackerman, in gesprek met jongeren over zelfbeschadiging

Beau en Iris, beiden als vrijwilliger en ervaringsdeskundige werkzaam bij Stichting Zelfbeschadiging, nemen je mee in hoe je in gesprek kunt gaan met jongeren over zelfbeschadiging. Hoe pak je dat aan, wat kun je beter achterwege laten en wat als het gesprek niet op gang komt?

www.zelfbeschadiging.nl

}

11.50- 12.30 UUR

platform one

Fredrique Coelman (Levvel)

Klinisch psycholoog/ project directeur

0 kinderen in de gesloten jeugdzorg, is dat mogelijk?

De lezing zal gaan over het veranderproces in het overbodig maken van de gesloten jeugdzorg voor kinderen in Nederland en wat dit vraagt aan condities en leiderschap.

}

11.50- 12.30 UUR

platform three

Marieke Willems (OZOverbindzorg)

Regiomanager

 

Netwerkzorg met jonge inwoners

In deze workshop laat Marieke jullie zien waarom het belangrijk is om samen met de inwoner/client samen te werken, maar ook het belang van de verbinding tussen medisch en sociaal domein. Wat kan OZO betekenen in de gehele samenwerking maar ook de opgave die ligt vanuit IZA. Ervaringen (Evt. door iemand die OZO gebruikt) vanuit de JGZ, GGZ, onderwijs etc. zullen worden gedeeld.

www.ozoverbindzorg.nl

}

11.50- 12.30 UUR

the basement

Ruben Koster (Public Cinema en Stichting JIM-werkt)

Ondernemer, operationeel directeur, communicatie en campagnestrateeg

Het verhaal achter Gratitude Booth

We laten jongeren stil staan bij de kracht dankbaarheid en we leren hen dit toe te passen in hun eigen leven. Dit doen we door middel van een lespakket wat gegeven kan worden op scholen, MBO- en HBO -opleidingen en universiteiten. In de hal van de Maassilo staat de Gratitude Box. Dit is een plek waar je je dankbaarheid in een videoboodschap kunt opnemen en deze kunt sturen aan de persoon die er voor jou is.

JIMwerkt.nl
public-cinema.com
wesparktheworld.nl

}

12.30 - 13.30 UUR

GROTE LUNCHPAUZE
}

13.30 - 14.10 UUR

platform one

Rob Wolters (Nature For Health )

Executive Nature For Health

Tafelgesprek Groene GGZ; samen een blokje om denken

Tijdens dit gesprek praten Rob en een collega ons bij over de ontwikkelingen op het gebied van green mental health. Daarna volgt een tafelgesprek over de mogelijkheden om deze ideeën ook toe te passen bij jongeren.

www.nfhfoundation.com

}

13.30 - 14.10 UUR

platform three

Leontien Los (Brijder-jeugd, jeugdverslavingszorg onderdeel van de Parnassiagroep) & Nina Schouten (Redesigning Psychiatry)

Psychiater   |  Industrieel ontwerper

Redesigning Relapse

Een project waarbij jongeren, behandelaren en industrieel ontwerpers op een andere manier naar terugval kijken in de jeugdverslavingszorg. De uitkomsten geven ook een richting voor veranderen van ander (zelf)destructief gedrag.

www.redesigningpsychiatry.org

}

13.30 - 14.10 UUR

the basement

Elsbeth Kuysters (Stichting Saarisnietgek)

Psycholoog, schrijver, mede-oprichter Saarisnietgek, moeder

Saar is niet gek, en jij ook niet: mentale gezondheid kinderen 10-12 jaar

Als psycholoog en moeder van een kind dat het niet heeft gered met haar mentale problemen, deel ik constructief een aantal ervaringen met jeugdzorg. Het belang van preventie wordt duidelijk. Tevens maakt u kennis met een daaruit voortgekomen innovatie: magazine Saarisnietgek. Hét magazine om emoties en gevoelens makkelijk bespreekbaar te maken bij kinderen 10-12 jaar.

www.saarisnietgek.nl
www.elsbethkuysters.nl 

}

14.10- 14.50 uur

platform one

Levi van Dam (JIMwerkt, UVA) 

Oprichter stichting JIM, Postdoc UvA 

JIM op de groei werkt en staat voor natuurlijk mentorschap.

JIM is een methodiek voor natuurlijk mentorschap die goed aansluit bij de ontwikkeling in de jeugdhulp om het eigen netwerk te positioneren in plaats van de regie over te nemen. In deze workshop bespreek ik onze praktijkervaringen en de ervaring van jongeren zelf met de toepassing van JIM. Vervolgens zal ik samen met de deelnemers onderzoeken wat de methodiek voor het eigen team zou kunnen betekenen en hoe je eventuele hindernissen kunt nemen.

www.jimwerkt.nl

}

14.10- 14.50 uur

platform three

Alice Broersma (Accare)

Jurist

Meervoudige problematiek vanuit juridisch perspectief

Daar waar er meerdere problemen zijn in een gezin moet vaak worden samengewerkt tussen hulpverleners van verschillende organisaties. Hoe zit dat juridisch?

}

14.10 - 14.50 uur

the basement

Evelyn Vischedijk & Linda Smit (beiden Garage2020)

Digitale Strandjutter & Kwartiermaker Garage2020   |   Strategisch & sociaal ontwerper

Garage2020, samen een toekomst ontwerpen voor een mentaal veerkrachtige jeugd

Garage2020 neemt je graag mee in hoe het jongeren en hulpverleners verbindt aan professionals buiten de zorgsector, zoals filosofen, kunstenaars en dataspecialisten, en designers om zo tot innovatieve oplossingen te komen buiten de bestaande denkkaders en organisatieprocessen.

garage2020.nl

}

14.50 - 15.10 uur

Kleine koffie- en theepauze

}

15.10 - 15.50 uur

platform one

Therese van Amelsvoort (Universiteit Maastricht, Mondriaan, Koraal, MUMC, @ease)

Psychiater, Hoogleraar Transitiepsychiatrie

Transitieteam Mondriaan

Topklinisch centrum Transitiepsychiatrie
Transitiepsychiatrie overbrugt de kloof tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie. Deze expertise is speciaal gericht op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Het Transitieteam houdt zich bezig met complexe psychiatrische diagnostiek en behandeling voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar binnen het grensgebied tussen de kind- en jeugdpsychiatrie (KJP) en volwassenpsychiatrie (VP). Het Transitieteam werkt op drie terreinen:
• innovatieve patiëntenzorg,
• wetenschappelijk onderzoek en
• onderwijs.

Tijdens deze lezing geeft Therese antwoord op de volgende vraag: Wat doet het Transitieteam? En wat zijn de successen tot nu toe?

}

15.10- 15.50 uur

platform three

Cor van Liere (Karakter Zwolle)

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist

De Netwerkintake bij jongeren

Binnen F-ACT Jeugd hebben we onderzocht of doelrealisatie (het scoren van doelen door jongeren) een goede manier is de voortgang van hulp te meten. Die doelen maakten ze tijdens een netwerkintake.
– Hoe zet je de netwerkintake in bij jongeren
– Hoe maak je concrete doelen tijdens zo’n intake
– Hoe betrek je het netwerk daarbij

www.karakter.com

 

}

15.10 - 15.50 uur

the basement

Iris Workum (Stichting Transformers Community)

Directeur Transformers Community

 

Preventie vanuit peer support

Onderzoek wijst uit dat peer support even effectief, en soms zelfs effectiever, is dan ondersteuning vanuit een professional. Toch zijn er nog maar weinig initiatieven deze kennis in de praktijk implementeren. De Transformers Community doet dit wel, door zowel online als offline safe spaces te creëren waar jongeren onder leiding van ervaringsdeskundigen ervaringen uitwisselen en samen leren over mentale gezondheid. TIjdens deze presentatie kan u leren van hun innovatieve best practices en de impact hiervan aan levende lijve ervaren.

www.transformers.community

}

15.50 - 16.30 uur

platform one

Jongeren in gesprek met professionals

 

Tafelgesprek; wat hebben we geleerd vandaag?
}

16.30 uur

 Korte afsluiting van de dag door Hilde Taverne 

Share This