Congres Zorg zonder Dwang is een keuze

 

Dinsdag 7 maart 2023

Frits & Gijs organiseert in samenwerking met Stichting High & Intensive Care, AKWAGGZ, Mind, F-ACT Nederland, Centrum Certificering ACT & F-ACT, de Nederlandse GGZ en vele andere partners op dinsdag 7 Maart 2023 het Congres Zorg zonder Dwang is een keuze, in de Verkadefabriek in Den Bosch.

Wat kun je verwachten?

Het gaat niet goed met het voorkomen van dwang binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De cijfers nemen eerder toe dan af. In de afgelopen jaren ontstaat er een toename van ongevraagde zorg. Zowel bij ambulante teams als binnen de klinische zorg. Ook het voorkomen van separeren is gestagneerd. En daar maken wij ons zorgen over. Dwang kan zeer beschadigend zijn voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen.

Diverse personen en organisaties hebben de krachten gebundeld en het initiatief genomen om een landelijk kennisfestival & congres te organiseren rond dit thema. Het congres Zorg zonder dwang is een keuze is een initiatief van o.a. Stichting High & Intensive Care (HIC), Akwa GGZ, MIND, vereniging F-ACT Nederland, Centrum certificering ACT & F-ACT (CCAF), De Nederlandse ggz en vele andere organisaties en partners. Het congres wordt uitgevoerd door Frits & Gijs.

Als nieuwe coalitie hebben we de ambitie om dwang en drang tot het minimum te beperken. Zowel in de klinische situaties als in de ambulante zorg. Dat willen we doen door nieuwe lerende netwerken te bevorderen en bij elkaar te brengen. Zowel online als live. In de buurt, wijk, regio en landelijk. We willen deze netwerken op dinsdag 7 maart 2023 landelijk bij elkaar brengen tijdens het kennisfestival en congres, met het doel om kennis te delen tijdens lezingen en in workshops van elkaar te leren.

Wat kun je verwachten op deze dag? Tijdens het kennisfestival en congres laten we beproefde methoden zien die ertoe doen en die bijdragen aan een reductie van dwang in de breedste zin van het woord: zowel ambulant als klinisch en binnen woonvormen. Ook zullen we een nauwkeurige analyse maken van de cijfers en gaan we gezamenlijk op zoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen.

Eén ding is zeker. De initiatiefnemers van dit congres willen het tij keren via lerende netwerken. Het is ontoelaatbaar dat in een modern en ontwikkeld land als Nederland dwang toeneemt. Het moet anders en beter. Samen willen we de urgentie onderstrepen en goede voorbeelden laten zien en gezamenlijk kansrijke oplossingen (door)ontwikkelen. Mensen met een kwetsbaarheid voor psychische problemen hebben recht op kwalitatief hoogwaardige zorg met zo min mogelijk dwang.

Het congres richt zich met name op professionals uit de zorg maar is uiteraard ook zeer interessant voor (ex)cliënten, familieleden, vrienden en naasten.

Aan de locatie zal het niet liggen. We hebben ervoor gekozen om het kennisfestival en congres te organiseren in de Verkadefabriek in Den Bosch. Vroeger werden er in het historische pand koekjes gebakken. In 1929 nam Verkade de fabriek over en ontstond de Verkadefabriek. In 2004 opende de ‘nieuwe’ Verkadefabriek zijn deuren. Het complex voor congressen, theater, film en horeca telt theaterzalen, filmzalen, een café-restaurant, een galerie en oefenruimten. De Verkadefabriek is industrieel erfgoed en een prettige omgeving om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Uit ervaring weten we dat het lunchbuffet onvergetelijk goed is en je volop energie krijgt om de dag door te komen. 

Kom je ook luisteren, leren, meedenken en actief een bijdrage leveren op deze prachtige locatie en jouw goede ideeën delen met organisaties en collega’s uit het hele land?

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, VVGN, FGzPt, NIP/NVO, VSR, VV&VN, Registerplein en SKJ.

Onze Partners

logo stichting HIC&ART
logo mind
logo akwaggz
logo CCAF
Share This