Voorkomen van verplichte zorg

Landelijk congres

 

Dinsdag 7 maart 2023 VOLGEBOEKT

Frits & Gijs organiseert in samenwerking met Stichting High & Intensive Care, Akwa GGZ, MIND, F-ACT Nederland, Centrum Certificering ACT & F-ACT, Platform IHT, de Nederlandse GGZ en vele andere partners op dinsdag 7 Maart 2023 het Congres “Voorkomen van verplichte zorg” in de Verkadefabriek in Den Bosch.

Wat kun je verwachten?

Hoe kan verplichte zorg voorkomen en verminderd worden binnen de geestelijke gezondheidszorg? De afgelopen 20 jaar is er sprake van een jaarlijkse groei bij zowel ambulante als klinische teams. De ingezette daling in het voorkomen van separeren is gestagneerd. Met elkaar willen we hieraan werken omdat verplichte zorg beschadigend kan zijn voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

 Gebundelde krachten

Diverse personen en organisaties hebben krachten gebundeld en dragen inhoudelijk bij aan het landelijk kenniscongres over dit thema. Het congres voorkomen van verplichte zorg wordt vormgegeven door o.a. Stichting High & Intensive Care (HIC), Akwa GGZ, de Nederlandse ggz, MIND, vereniging F-ACT Nederland, Centrum certificering ACT & F-ACT (CCAF), en vele andere organisaties en partners. Het congres wordt uitgevoerd door Frits & Gijs.

 Lerende netwerken komen samen

Deze organisaties en verschillende leernetwerken hebben de ambitie om verplichte zorg in klinische en ambulante zorg te verminderen, mede  door nieuwe lerende netwerken te stimuleren en bij elkaar te brengen in de buurt, wijk, regio en landelijk. Op dinsdag 7 maart 2023 komen de netwerken landelijk bij elkaar tijdens het congres. Er wordt kennis gedeeld en in workshops van elkaar geleerd.

 Inhoud congres

Tijdens het congres worden beproefde methoden gedeeld die bij hebben gedragen aan een reductie van verplichte zorg. Ook is er een analyse van de cijfers en gaan we gezamenlijk op zoek naar oorzaken en mogelijke oplossingen. De initiatiefnemers willen voorbeelden delen en gezamenlijk kansrijke oplossingen (door)ontwikkelen om kwalitatief hoogwaardige zorg met zo min mogelijk verplicht karakter te kunnen leveren.  

Van zorgprofessional tot financier

Het congres is  opgezet voor zorgprofessionals en is ook interessant voor bestuurders, directeuren, managers, beleidsmedewerkers, (ex)cliënten, familieleden, vrienden en naasten. Ook voor financiers van zorg, beleidsmedewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars is het congres interessant.

Verkadefabriek Den Bosch

Het kenniscongres vindt plaats in de ‘nieuwe’ Verkadefabriek. Als industrieel erfgoed is de Verkadefabriek een prettige omgeving om elkaar te ontmoeten.

 Kom je ook luisteren, leren, meedenken en een bijdrage leveren aan dit mooie doel en deel jouw goede ideeën met organisaties en collega’s uit het hele land.

Accreditatie is toegewezen voor VSR (7 punten), VV&VN (7 punten), FGzPt (6 punten), SKJ (6,5 punten),  VVGN (6 punten), Registerplein (6,5 punten), NIP/NVO (7 punten) en  NVvP (6 punten).

Onze Partners

logo stichting HIC&ART
logo CCAF
logo mind
logo akwaggz
Share This