Programma FACT-JR 2022

Op donderdag 24 Maart 2021 organiseert Frits&Gijs dit congres vanuit de Maassilo in Rotterdam

Programma 24 Maart 2021

Programma 24 Maart 2022

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel

}

09.10 - 09.30 UUR

Plenaire opening door Sara Langeveld en Peter Dijkshoorn
}

09.30 - 10.15 UUR

Mainstage NOW & WOW Club, 10e etage

Robert Vermeieren (LUMC-Curium)

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie & hoofd subafdeling LUMC-Curium

Kleine volwassenen zijn een ander soort

De corona pandemie toont bij uitstek dat jongeren niet simpelweg onvolgroeid zijn. Hun ontwikkeling zorgt voor leeftijdsspecifieke zorgen en vraagt een leeftijd eigen aanpak. Behalve dat jongeren als individu kwetsbaar zijn, verbinden ze zich geheel anders met hun context. Niet enkel wat betreft hun veranderende verbinding met hun gezin, ook door de unieke impact van leeftijdgenoten. Dit alles vindt bovendien plaats een sterk veranderende, meer individualistische maatschappij. Wat uiteindelijk uiteraard weerslag heeft op hoe FACT jeugd hen moet bejegenen, hen integraal moet benaderen en georganiseerd moet worden.

www.curium-lumc.nl

}

09.30 - 10.15 UUR

Disco l'amour, 10e etage

Sebastian Cardona Cano (Youz)

Psychiater, Directeur Zorg Youz

Netwerkpsychiatrie in de praktijk bij KJP Rijnmond

Binnen Kind & Jeugd psychiatrieveld Rijnmond wordt “integraal werken” en “netwerkpsychiatrie” vaak als basis gezien voor innovatieve projecten binnen de regio. In deze presentatie worden praktische voorbeelden besproken.

Youz.nl

 

}

09.30 - 10.15 UUR

KISS, 10e etage

xx (Euthopia) & Bruno Hillewaere (vrijgevestigd)

xx  |  Systeemtherapeut, familie-therapeut en psychotherapeut

F-ACT Jeugd en systematisch werken

Tijdens deze workshop laten we zien hoe je beter kunt samenwerken met families en gezinnen en hoe je binnen een F-ACT jeugd-team systematisch kan werken. Uiteraard met veel voorbeelden uit de praktijk van Nederland en Vlaanderen.

 

}

10.15 - 11.00 uur

Mainstage NOW & WOW Club, 10e etage

Cathelijn Tjaden (Trimbos Instituut)& Eva Leeman (Parnassia Groep)

Promovendus & Psychiater, directeur zorg

Resourcegroepen: uitkomsten van het landelijk onderzoek en toepassing in de praktijk

Een Resourcegroep is een door de cliënt gekozen groep die bestaat uit naasten en hulpverleners. De groep komt regelmatig samen om de hersteldoelen van de cliënt te bespreken en af te stemmen hoe de leden van de groep kunnen bijdragen hieraan. In de volwassenenzorg wordt al sinds 2017 geëxperimenteerd met het werken met Resourcegroepen. Hoe is dat bevallen? Wat is het wetenschappelijk bewijs voor deze methodiek? En hoe kan het vertaald worden naar de jeugd GGZ? Deze vragen en meer zullen in de presentatie beantwoord worden.

www.trimbos.nl
www.parnassiagroep.nl

}

10.15 - 11.00 uur

Disco l'amour, 10e etage

Thessa Mous (GGZ-NHN)

Klinisch psycholoog, Directeur Zorg Divisie Triversum, kinder- en jeugdpsychiatrie

FACT Jeugd van de toekomst!

Waar bewegen we naar toe? Is SSIW van GGZ-NHN de toekomst ook voor Jeugd? Welke rol kan digitalisering spelen? Hoe kijken we naar dwang en opnames? Hoe werken we herstel bevorderend en gezinsgericht?!

GGZ-nhn.nl

}

10.15 - 11.00 uur

KISS, 10e etage

Lieke de Haan of Aloali Kananpour (Stichting Confro)

Directeur / Dialoogbegeleider

Stichting Confro

Presentatie van onze programma’s en methodieken. Ons doel is maatschappelijke thema’s, taboes en diversiteit bespreekbaar te maken op scholen, voor jongeren, voor professionals en niet-professional.
Confrontatie is bij ons ook participatie. We gebruiken verschillende gesprekstechnieken en creatieve methodieken om je onderdeel te maken van het theaterstuk. Door te participeren leer je op een laagdrempelige wijze buiten je comfortzone te treden.
Het vertellen en zichtbaar maken van verhalen doorbreekt taboes. Het doorbreken van muren en barrières zorgt voor vrijheid op plekken waar vrijheid niet welkom lijkt te zijn.

www.confro.nl

}

10.15 - 11.00 uur

Buitenactiviteiten vanaf inschrijfbalie, 10e etage

Devi Hisgen & Addy Venderbos (beiden Antes)

Herstel -en verslavingsdeskundige   |  Ervaringswerker

Fietstocht Rotterdamse straatpsychiatrie (eerste deel)

Middels een fietstocht nemen we andere professionals mee op fietstocht door Rotterdam. Aan de hand van zowel werk als persoonlijke ervaringsverhalen van het leven op straat in deze stad willen we wat belangrijke eyeopeners meegeven en afsluiten met een boodschap van hoop en kracht.

www.anteszorg.nl

}

11.00 - 11.15 uur

KLEINE PAUZE
}

11.15 - 12.00 uur

Mainstage NOW & WOW Club, 10e etage

Marian Dobbe-Kluijtmans & Lotte Westra (beiden Vereniging KOOS Utrecht)

Directeur-bestuurder  |   Programmamanager

HIC Altrecht bruist (dankzij post HBO-verpleegkundigen HIC)

KOOS in Utrecht gaat uit van de Kracht van multidisciplinair werken, dichtbij de jongeren en vanuit het perspectief van de jongeren, ouders en gezinnen in de wijk
Tijdens deze workshop geven we uitleg over de organisatie. Wat is KOOS? En wat kenmerkt onze werkwijze binnen het Utrechtse model

Uit ervaring weten we dat netwerksamenwerking niet vanzelf gaat. Dus een belangrijke vraag is. Wat zijn werkende factoren?

Ook de inzet van een ervaringsdeskundige gaat niet vanzelf. Wat zijn werkende factoren? En wat is de waarde van een ervaringsdeskundige. Op deze thema’s en vele andere vragen gaan we een antwoord geven.

www.koosutrecht.nl

}

11.15 - 12.00 uur

Disco l'amour, 10e etage

Rowan Bos (Triade Vitree) & Koen Westen (Avans Hogeschool / CCAF)

Gedragsdeskundige | Docent-Onderzoeker / Vicevoorzitter

Eigen Baas in de GGZ

Het verkrijgen en onderhouden van een goede mentale gezondheid is soms hard werken. Mensen met (een risico op) psychische aandoeningen ontvangen daarbij soms tijdelijk, en soms gedurende langere tijd, ondersteuning. Het behouden van eigen regie, de eigen autonomie en het ervaren van de eigen kracht gedurende deze ondersteuning is van groot belang. Hoe niveau 3, 4 en 5-opgeleide zorgprofessionals hieraan bij kunnen dragen beschrijven wij in een nieuw praktijkboek. Een boek om in de praktijk te gebruiken, te delen en te bespreken: een toolbox met concreet toepasbare acties voor in de praktijk.

www.triadevitree.nl

}

11.15 - 12.00 uur

KISS, 10e etage

Hans Kroon (Tilburg University – Trimbos)

Hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering – Programmahoofd

Landelijk onderzoek FACT Jeugd & Resourcegroepen

FACT-Jeugd staat voor goede ambulante zorg voor jongeren met de (zorg)indicatie Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Hoe kunnen we dat waarborgen in een netwerk van netwerken?

www.trimbos.nl

}

11.15 - 12.00 uur

Buitenactiviteiten vanaf inschrijfbalie, 10e etage

Devi Hisgen & Addy Venderbos (beiden Antes)

Herstel -en verslavingsdeskundige   |  Ervaringswerker

Fietstocht Rotterdamse straatpsychiatrie (tweede deel)

Middels een fietstocht nemen we andere professionals mee op fietstocht door Rotterdam. Aan de hand van zowel werk als persoonlijke ervaringsverhalen van het leven op straat in deze stad willen we wat belangrijke eyeopeners meegeven en afsluiten met een boodschap van hoop en kracht.

www.anteszorg.nl

}

12.00 - 12.45 uur

Mainstage NOW & WOW Club, 10e etage

Leontien Los (Parnassiagroep)

Psychiater

Jeugdverslavingszorg van contra indicatie naar indicatie

Welke jongeren lopen risico op ( onopgemerkte) verslaving. Hoe interfereert middelengebruik de ontwikkeling , leven en behandeling van andere problemen. Welke middelen spelen vooral een rol bij welke jongeren.

www.parnassiagroep.nl

}

12.00 - 12.45 uur

Disco l'amour, 10e etage

Nynke Frieswijk (Accare) & Levi van Dam (UVA Forensische orthopedagogiek)

GZ-psycholooog/wetenschappelijk medewerker | Oprichter stichting JIM, Postdoc UvA

JIM op de groei: Natuurlijk mentorschap bij FACT jeugd

JIM is een methodiek voor natuurlijk mentorschap die goed aansluit bij de ontwikkeling in de jeugdhulp om het eigen netwerk te positioneren in plaats van de regie over te nemen. In deze workshop bespreken we onze praktijkervaringen en de ervaring van jongeren zelf met de toepassing van JIM binnen FACT jeugd. Vervolgens zullen we samen met de deelnemers onderzoeken wat de methodiek voor het eigen (FACT-) team zou kunnen betekenen en hoe je eventuele hindernissen kunt nemen.

www.accare.nl
www.jimwerkt.nl

}

12.00 - 12.45 uur

KISS, 10e etage

Joeri Bleumer (Zinis)

Documentaire regisseur

Grip - een filmgedicht over het gevoel grip op je leven te verliezen

Ik zal de film ‘Grip’ vertonen: Als je grip verliest dan beleef je de wereld om je heen op een andere manier. Je ziet en luistert anders. Grip is de verbeelding van een gevoel aan de hand van de ervaringen van 16 mensen die opgroeien in een jonge stad. Afhankelijk van de grootte van de groep zal ik daarna een kort gesprek leiden dat gaat over het inzetten van je eigen ervaring in de gesprekken met de jongeren zoals we ze zien in de film. Daarnaast is het interessant om te inventariseren wat de film oproept bij het publiek.

www.zinis.nl

}

12.45 - 13.15 uur

GROTE PAUZE
}

13.15 - 14.00 uur

Mainstage NOW & WOW Club, 10e etage

Arne Popma (Amsterdam UMC)

Psychiater en hoofd van de afdeling adolescenten psychiatrie en psychosociale behandeling

Jongeren met gedragsproblemen en delictgedrag

Hoe kun je het beste omgaan met jongeren met gedragsproblemen en delictgedrag?.Tijdens deze lezing ga ik dieper in op dit thema. En bespreek ik de stand van zaken rond dit thema en ook voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van Amsterdam UMC.

www.amsterdamumc.nl

}

13.15 - 14.00 uur

Disco l'amour, 10e etage

Nynke Boonstra (KieN VIP & NHL Stenden hogeschool) & Charlotte Van der Wall

VS GGZ, Directeur Zorg & Lector | Klinisch psycholoog en directeur zorg

Vroege psychosezorg vanuit een netwerkorganisaties; hoe werkt dat?

Tijdens de workshop wordt aan de hand van casuïstiek uitleg gegeven over het belang van vroegtijdige psychosezorg en de manier waarop dit in cocreatie met cliënten en naasten kan worden vormgegeven. Hierin is specifiek aandacht voor de manier waarop vanuit een holistische visie op de ontwikkeling van een psychose tot goede diagnostiek en behandelbeleid gekomen kan worden en voor mogelijkheden in de samenwerking (los van bekostigingsstelstels en organisaties).

www.nhlstenden.com
www.kien.nu

}

13.15 - 14.00 uur

KISS, 10e etage

Joop Van der Wouw & Mathilde Klerks (beiden GGZ Breburg)

Verpleegkundig specialist GGZ | Ervaringsdeskundige & expert herstel

Project RE:SOURCE

Tijdens deze workshop nemen we jullie mee naar de wereld van jongeren in Brabant. In Tilburg en Breda werken wij met een project-team aan de doorontwikkeling van resourcegroep voor jongeren. Resourcegroepen worden ingezet in F-ACT-Jeugd-teams, tijdens de crisisdientnst (IHT) en opnameafdelingen. Samen kijken we, hoe en waar de methodiek aanpassingen nodig heeft. Ook kunnen we al iets vertellen over de eerste resultaten.

www.ggzbreburg.nl

}

14.00 - 14.45 uur

Mainstage NOW & WOW Club, 10e etage

Jolanda Maas (VU-MC)

Senior Onderzoeker

Groene oplossingen voor jongeren

Tijdens de presentatie zal een introductie gegeven worden op de effecten van GMH op de mentale gezondheid, de waarde ervan voor de jeugdggz en de mogelijkheden om GMH te implementeren in de -jeugdggz en het sociaal domein.

}

14.00 - 14.45 uur

Disco l'amour, 10e etage

Bort Hartog (Accare), Remmers Van Veldhuizen (Voormalig voorzitter CCAF) & Koen Westen (Avans)

Regiodirecteur | Psychiater | Docent

Workshop beleid

Tijdens deze workshop bespreken we samen met de deelnemers in de zaal knelpunten en mogelijke oplossingen voor de doorontwikkeling van de jeugdbescherming en jeugd-ggz in Nederland.

www.accare.nl

}

14.00 - 14.45 uur

KISS, 10e etage

Ton Verlinden (Doorpakkers)

Bestuurder / Directeur

Omgaan met weerstand bij kritische zorgvragers

Hoe kan je verbinding maken met kritische zorgvragers en omgaan met de bijbehorende reactance.

www.doorpakkers.com

 

}

14.00 - 14.45 uur

Buitenactiviteiten vanaf inschrijfbalie, 10e etage

Devi Hisgen & Addy Venderbos (beiden Antes)

Herstel -en verslavingsdeskundige   |  Ervaringswerker

Fietstocht Rotterdamse straatpsychiatrie (eerste deel)

Middels een fietstocht nemen we andere professionals mee op fietstocht door Rotterdam. Aan de hand van zowel werk als persoonlijke ervaringsverhalen van het leven op straat in deze stad willen we wat belangrijke eyeopeners meegeven en afsluiten met een boodschap van hoop en kracht.

www.anteszorg.nl

}

14.45 - 15.15 uur

KLEINE PAUZE
}

15.15 - 16.00 uur

Mainstage NOW & WOW Club, 10e etage

Corine Rijnberk (GGZ-Delfland) & Mathilde Overbeek (Vrije Universiteit)

Kinder- en jeugdpsychiater | Senior onderzoeker

Wat werkt in de behandeling van gezinnen met complexe problemen binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie?

Kinderen kunnen niet los gezien worden van hun gezinscontext. Bij sommige gezinnen is er sprake van een onontwarbare verknoping van (ouderlijke) psychopathologie, opvoedingsproblemen en verstoorde gezinsdynamiek. Voor hulpverleners is het dan puzzelen naar de beste aanpak: soms volstaat het geven van advies, soms is er meer nodig. Wat werkt er dan? In deze presentatie worden praktijkervaring en enkele wetenschappelijke bevindingen gepresenteerd als aanknopingspunt voor het antwoord op deze vraag.

}

15.15 - 16.00 uur

Disco l'amour, 10e etage

Niek Hayen & Carlijn Welten (beiden Het Huis)

Psychiater / Systeemtherapeut |  Kinder- en jeugdpsychiater / Systeemtherapeut

Van Omdenken naar DOEN

Als we alle thema’s van verandering een praktische vertaling zouden geven, hoe zouden we dat dan doen? In Het Huis hebben we conventies over boord gegooid en onze zorg opnieuw opgebouwd. Het systeem wordt intensief betrokken, er is een andere taal, DSM wordt zo min mogelijk gebruikt, normaliseren, ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact is belangrijk.

www.welkominhethuis.nl

}

15.15 - 16.00 uur

KISS, 10e etage

Sam Spiering & Meijndert Jansen (beiden Psychofysiek)

Systeemtherapeut | Oprichter Psychofysiek / Psycho-motorisch Therapeut

Relation based jeugdzorg; investeer in de relatie!

Naast de problematiek van het kind dien je in de jeugdzorg óók oog te hebben voor de problemen van de ouders. De omgeving van een kind betrekken levert op de lange termijn de beste levenskansen voor het kind. Doet doen we middels de R-ACT methode.

www.psychofysiek.nl

}

15.15 - 16.00 uur

Buitenactiviteiten vanaf inschrijfbalie, 10e etage

Devi Hisgen & Addy Venderbos (beiden Antes)

Herstel -en verslavingsdeskundige   |  Ervaringswerker

Fietstocht Rotterdamse straatpsychiatrie (tweede deel)

Middels een fietstocht nemen we andere professionals mee op fietstocht door Rotterdam. Aan de hand van zowel werk als persoonlijke ervaringsverhalen van het leven op straat in deze stad willen we wat belangrijke eyeopeners meegeven en afsluiten met een boodschap van hoop en kracht.

www.anteszorg.nl

}

16.00 - 16.45 uur

Mainstage NOW & WOW Club, 10e etage

Sigrid Van de Poel (Jeugdbescherming Regio Amsterdam)

Bestuurder

Preventie in transgenerationele overdracht van GGZ problematiek

Toegelicht zal worden hoe bij Jeugdbescherming de komst van Spv van de GGD en GGZ helpt bij het voorkomen en doorbreken van transgenerationele overdracht van psychiatrie in jeugdbeschermingsgezinnen

}

16.45 uur

Terugblik en afsluiting van de dag, door Sara Langeveld en Peter Dijkshoorn

Onze Partners

Share This