Programma Congres Netwerkpsychiatrie 2021

27 Mei 2021, online congres vanuit LantarenVenster, Rotterdam

Op donderdag 27 mei organiseert Frits&Gijs het eerste online congres Netwerkpsychiatrie vanuit LantarenVenster in Rotterdam.

Programma 27 Mei 2021

Programma 27 Mei 2021

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel

}

13.00 - 13.10 UUR

Opening en uitreiking boek aan Irene van der Giessen door Niels Mulder
}

13.10 - 13.35 UUR

Cathelijn Tjaden (Trimbos Instituut) & Eva Leeman (Antes)

Promovendus, psycholoog / Psychiater, directeur zorg

Resourcegroepen, resultaten uit onderzoek en praktijk

Korte inleiding over de resourcegroepenmethodiek. Terugkoppeling over de uitkomsten van het landelijke onderzoek naar resourcegroepen binnen FACT teams. Vertaling resultaten onderzoek naar de praktijk/implementatie. Overzicht van overige landelijke ontwikkelingen met de methodiek.

}

13.35 - 14.00 UUR

Leontien Los (Parnassia groep), Corine Rijnberk (GGZ-Delfland) en Mathilde Overbeek (Yulius )

Psychiater, projectleider jeugdverslavingszorg / (KJ) psychiater / Senior onderzoeker

Ronde-tafel discussie: Kinderen en jongeren in gezinnen met complexe problemen

Kinderen en jongeren groeien (meestal) op in een gezin. Hun functioneren is dan ook niet los te zien van hun gezin; daarnaast verschuift de rol van het gezin met de leeftijdsfase van een kind. In alle leeftijdsfasen is aandacht voor deze gezinscontext belangrijk uit preventief en curatief oogpunt. Daarnaast staan we in dit rondtafelgesprek ook stil bij de bijzondere periode van de adolescentie, waar jongeren zich steeds meer los maken van hun ouders en de basis leggen voor hun verdere maatschappelijke, sociale en persoonlijke functioneren.

}

14.00- 14.25 UUR

Niels Mulder (Parnassiagroep – Erasmus MC), Jaap van Weeghel  (Kenniscentrum Phrenos) & Philippe Delespaul (Universiteit Maastricht/Mondriaan)

Psychiater, hoogleraar / Hoogleraar / Klinisch Psycholoog, hoogleraar

Debat over netwerkpsychiatrie: herstel en gezondheid

Netwerkpsychiatrie vindt plaats op het microniveau van de cliënt en diens naasten, op het mesoniveau tussen instellingen en afdelingen in een regio en op landelijk macroniveau. Bij netwerkpsychiatrie heeft de cliënt de regie, samen met de naasten, en vindt op deze drie niveaus samenwerking plaats tussen de ggz en het sociaal domein om de doelen van de cliënt t.a.v. zijn gezondheid te helpen verwezenlijken. Over deze punten gaan de drie inleiders met elkaar in debat.

www.maastrichtuniversity.nl
www.mondriaan.eu

}

14.25 - 14.50 uur

Koen Westen (Avans Hogeschool, CCAF & Hans Kroon (Tilburg University, Trimbos)

Docent-Onderzoek, vicevoorzitter / Hoogleraar ambulantisering en deïnstitutionalisering, programmahoofd

FACT en het Netwerk

FACT staat voor goede ambulante zorg voor mensen met de (zorg)indicatie Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Hoe kunnen we dat waarborgen in een netwerk van netwerken?

www.ccaf.nl
www.trimbos.nl

}

14.50 - 15.20 uur

PAUZE
}

15.20 - 15.45 uur

Yolande Voskes (Amsterdam UM, GGZ Breburg) & Laura van Melle (Amsterdam UMC)

Universitair docent en senioronderzoeker / Promovenda

HIigh & Intensive Care in vogelvlucht

High & Intensive Care is een belangrijk zorgmodel en onderdeel van het netwerk binnen de GGZ. Opname op een HIC kan als ultieme stap in het stepped care-proces worden gezien. Deze workshop gaat verder in op de plaats van HIC in het netwerk en de noodzakelijke verbindingen zowel binnen de GGZ als daarbuiten.

www.amsterdamumc.nl
www.ggzbreburg.nl
www.reiniervanarkel.nl

}

15.45 - 16.10 uur

Bram Berkvens (GGZ Breburg), Lisette van der Meer (Rijksuniversiteit Groningen) & Lieke Zomer (Amsterdam UMC )

Directeur bedrijfsvoering / Universitair Docent / Promovenda

Active Recovery Triad en stagnerende herstelprocessen

Het Active Recovery Triad (ART) model is een recent ontwikkeld zorgmodel voor langdurige intensieve zorg binnen de ggz. Het model biedt handvatten voor de zorg en begeleiding van mensen waarbij het herstelproces is gestagneerd, met als doel om een nieuw perspectief te bieden. Het ART model combineert een actieve houding van professionals, cliënten en hun naasten, met de focus op herstel en samenwerking tussen professionals, cliënten en naasten in de triade. In deze presentatie worden de uitgangspunten van het ART model en het herstelpad volgens de basisstappen van ART toegelicht. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe deze basisstappen van waarde kunnen zijn bij stagnerende herstelprocessen elders in de ggz. Tenslotte zullen resultaten uit onderzoek rondom de ART monitor en het model worden gedeeld met het publiek.

www.ggzbreburg.nl
www.rug.nl/staff/l.van.der.meer/
www.art-psy.nl
www.lentis.nl

}

16.10 - 16.35 uur

Michiel van Hees & Samantha Spiering (beiden CQ procesmanagement)

Adviseurs

Resourcegroepen binnen het sociaal domein

Binnen het pilot project “regie in het sociaal domein” in Amsterdam is onder meer bekeken hoe resourcegroepen cliënten met een meervoudige of complexe hulpvraag kunnen helpen. In deze presentatie de resultaten van het experiment wat van eind 2018 tot eind 2020 heeft gelopen. Wat is er anders dan werken met Resourcegropeen, welke belemmeringen zijn er als je niet vanuit een (FACT) team werkt maar met 25 organisaties en wat levert het op voor client en stad.

www.cqp.nl

}

16.35 - 17.00 uur

Martijn Kole (Lister academie), Kwok Wong (GGZE) & Dienke Boertien (Kenniscentrum Phrenos)

Manager Lister academie, docent POD NL opleiding en POD facilitator / Psychiater / Stafmedewerker Herstel

Peer supported open dialogue

In deze presentatie gaan wij in op wat (POD) Peer Supported Open Dialogue is en welke grondslag onder deze benadering ligt. Waarbij wij aan willen tonen dat de beschikbaarheid van POD als werkwijze noodzakelijk is binnen de netwerkpsychiatrie.

phrenos.mett.nl
www.ggze.nl en www.ggzei.nl

}

17.00 - 19.30 uur

PAUZE
}

19.30 - 19.55 uur

Elnathan Prinsen (Rijnstate)

Psychiater, voorzitter Ned.ver. v Psychiatrie (NVvP)

De rol van Intensive Home Treatment binnen het netwerk

Intensive Home Treatment (IHT) is inmiddels breed geïmplementeerd in Nederland maar wel op veel verschillende manieren. In de helft van de gevallen is er volledige integratie met de crisisdienst. Hiermee is IHT de spin in het web in de acute psychiatrie; de schakel tussen klinisch en ambulant werken. En daarmee essentieel voor het functioneren van het netwerk. Dit geeft vele kansen maar ook veel risico’s.

}

19.55- 20.20 uur

Evelien Hulshof (GGZ Oost Brabant), Kees Lemke (Samen over de Brug), Marco Florijn (Seastarters)

Ervaringsdeskundige, GGZ Oost Brabant / voormalig GGZ-bestuurder en trekker Samen over de Brug / directeur Seastarters

Afsluitend debat, van wens naar werkelijkheid
}

20.20 - 20.30 uur

Afsluiting door Niels Mulder

Partner

Share This