Frits & Gijs CAMPUS

Cursusaanbod voor het Doorbraakproject Netwerkpsychiatrie

Naast de landelijke congressen organiseren wij ook cursussen, zowel online als live. Dit doen wij momenteel ‘exclusief’ voor de teams en instellingen die zijn aangesloten bij het landelijk doorbraakproject Netwerkpsychiatrie.
Het doorbraakproject Netwerkpsychiatrie is een initiatief van: Erasmus Medisch Centrum, Reinier van Arkel, Kenniscentrum Phrenos en Frits & Gijs. In het kort gaat Netwerkpsychiatrie over het stimuleren van eigen regie en empowerment van cliënten en/of burgers, samen met hun naasten. En de samenwerking tussen het domein van de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. De leidende principes van positieve gezondheid en herstelondersteunende zorg vormen de uitgangspunten.
Daarnaast gaat netwerkpsychiatrie ook vooral over het organiseren van duidelijke randvoorwaarden, waardoor professionals hun werk kunnen uitvoeren en over samenwerking binnen en tussen instellingen.
In de periode november 2021 tot november 2023 verzorgen wij de scholing voor de plus minus 220 medewerkers van de aangesloten 12 teams en instellingen
Share This